Covid 19 – Yrkesskade

Av 30. september 2020oktober 19th, 2020Nyheter, Yrkesskade
covid-19 koronavirus

Regjeringen har endret yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av Covid-19 viruset på jobb skal sikres gode økonomiske rettigheter. Reglene gjelder fra 1. mars 2020.

Endringen gjelder også yrkesskadeforsikringsloven.

Koronasmitte og covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over de sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Nå er sykdommen oppført på listen. De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven.

Med de nye reglene vil eksempelvis en sykepleier som smittes av koronavirus på jobb og som får alvorlige komplikasjoner, kunne få full erstatning for et eventuelt økonomisk tap.

De nye reglene omfatter primært ansatte i helsevesenet. Samtidig er det også lagt opp til at regelendringene skal gjelde andre yrker der jobben gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronavirus.

§ 1 bokstav H nr. 2 ny bokstav l i forskrift om yrkessykdommer, mv. som likestilles med yrkesskade, skal nå lyde:

l) covid-19 med alvorlige komplikasjoner.

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS har lang og bred erfaring når det gjelder behandling av personskadesaker generelt og yrkesskadesaker spesielt.

Smittet av Covid-19 viruset på jobb?  Ring 22 41 21 21 eller benytt kontaktskjema for gratis og uforpliktende vurdering av din sak.