Yrkessykdom

Yrkessykdom

Er sykdom som skyldes eksponering eller påvirkning i arbeid, og gir økonomisk kompensasjon på lik linje med en yrkesskade. Har du blitt påført en yrkessykdom kan du derfor ha krav på erstatning. Det er en rekke sykdommer som kan godkjennes, for eksempel forgiftning, lungesykdommer, hudsykdommer, hørselsskade, artrose mm.

Krav på erstatning

Dersom du har blitt påført en yrkessykdom, har du krav på erstatning. Erstatningen skal dekke ditt økonomiske tap som følge av yrkessykdommen. Vanlige erstatningsposter er påførte og fremtidige merutgifter, løpende inntektstap, fremtidig inntektstap og mènerstatning.

Advokatutgifter dekkes av forsikringsselskap

Er du påført en yrkessykdom, har du krav på å få dekket advokatutgifter fra ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap.

Hvorfor benytte advokat ved yrkessykdom?

En yrkessykdoms sak innebærer ofte kompliserte medisinske og juridiske problemstillinger, og ofte er det ikke tilrådelig at du som skadelidt forsøker å håndtere saken på egen hånd. En dyktig advokat vil sikre at erstatningssaken din håndteres riktig og at du får den erstatningen du har krav på. Vår erfaring er at en yrkesskadet typisk vil oppnå mellom 50% og 100% mer i erstatning ved å benytte advokat enn ved å håndtere saken selv. Les mer om hvorfor du bør bruke advokat.

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS er spesialister på personskadeerstatning og har god erfaring med å håndtere erstatningssaker. Har du blitt påført yrkessykdom? Ta kontakt med oss i dag for en gratis vurdering av din sak.