Yrkesskadeforsikring

Etter yrkesskadeforsikringsloven er alle arbeidsgivere med ansatte lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Yrkesskadeforsikring gir ertstatning til den ansatte ved

  • Skade og sykdom forårsaket ved arbeidsulykke (yrkesskade)
  • Skade og sykdom som er likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven
  • Skade og sykdom som skyldes skadelige stoffer eller arbeidsprosesser

Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen dekker typisk

  • Tapt inntekt frem til oppgjørstidspunkt og tap i fremtidige inntekter
  • Ménerstatning fra og med 15% invaliditet
  • Tilleggskostnader
  • Erstatning til etterlatte ved dødsfall

Hvordan fremme krav om erstatning ved yrkesskade- eller sykdom?

Ved yrkesskade- eller sykdom skal du henvende deg til arbeidsgivers forsikringsselskap. Kontakt arbeidsgiver for opplysninger om forsikringsselskapet. Er bedriften du ønsker å rette krav mot nedlagt, kontakt regnskapsfører, revisor, tidligere daglig leder el. for opplysninger om forsikringsselskap.

Arbeidsgiver har ikke tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring?

Dersom arbeidsgiver ikke har tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring, har du rett til erstatning fra Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF).

Benytt advokat ved yrkesskade- eller sykdom

En dyktig advokat vil sikre dine rettigheter og kjempe for at du oppnår den erstatningen du har krav på. Utgifter til advokat i forbindelse med yrkesskade eller -sykdom dekkes som hovedregel av ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap på lik linje med andre utgifter som følge av arbeidsulykken. I enkelte tilfeller kan man også få dekket advokatutgiftene gjennom rettshjelpsdekning knyttet til innbo- eller hjemforsikring dersom det oppstår tvist mellom deg og yrkesskadeforsikringsselskapet.

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS har lang erfaring med personskadeerstatning og bistår deg gjerne med å fremme krav om erstatning ved yrkesskade- eller sykdom. Ta kontakt på telefon 22 41 21 21, eventuelt send oss en e-post til: advokat@adse.no.

Usikker på om du i det hele tatt har en sak? Eller i tvil om du har blitt tilbudt riktig erstatning? Vi foretar en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av saken din.