Yrkesskadeforsikring

Når kommer yrkesskadeforsikring til anvendelse?

Etter yrkesskadeforsikringsloven er alle arbeidsgivere med ansatte pålagt ved lov å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Forsikringen gir erstatning til den ansatte ved

  • Skade og sykdom forårsaket ved arbeidsulykke (yrkesskade)
  • Skade og sykdom som er likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven
  • Skade og sykdom som skyldes skadelige stoffer eller arbeidsprosesser

Lovpålagt yrkesskadeforsikring dekker typisk

  • Tapt inntekt frem til oppgjørstidspunkt og tap i fremtidige inntekter
  • Ménerstatning fra og med 15% invaliditet
  • Tilleggskostnader
  • Erstatning til etterlatte ved dødsfall

Hvordan fremme krav om yrkesskadeerstatning?

Vil  du melde om yrkesskade skal du henvende deg til din arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap. Kontakt arbeidsgiver for kontaktinformasjon til forsikringsselskapet. Ofte vil arbeidsgiver også bistå deg med skademelding. Er bedriften du ønsker å rette krav mot nedlagt, kan du kontakte arbeidsgivers regnskapsfører, revisor, tidligere daglig leder eller bostyrer ved konkurs for opplysninger om yrkesskadeforsikringsselskap.

Arbeidsgiver har ikke tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring?

Dersom arbeidsgiver ikke har tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring, har du rett til erstatning fra Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF).

Benytt advokat ved yrkesskadeforsikring

En dyktig advokat vil sikre dine rettigheter, og påse at du får den erstatningen du har krav på. Utgifter til advokat i forbindelse med yrkesskade dekkes som hovedregel av ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap på lik linje med andre utgifter som følge av yrkesskaden. I enkelte tilfeller kan man også få dekket advokatutgiftene gjennom rettshjelpsdekning knyttet til innbo- eller hjemforsikring dersom det oppstår tvist mellom deg og yrkesskadeforsikringsselskapet.

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS har lang erfaring med yrkesskadeforsikring og bistår deg gjerne med å fremme krav om erstatning. Ta kontakt på telefon 22 41 21 21, eventuelt send oss en e-post til: advokat@adse.no.

Usikker på om du i det hele tatt har en yrkesskadesak? Eller i tvil om du har blitt tilbudt riktig erstatning? Vi foretar en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av saken din.