Tinnitus (øresus) erstatning

Tinnitus (øresus) erstatning

Tinnitus (Øresus) påført i sammenheng med arbeid kan utløse krav om yrkesskadeerstatning. Tinnitus erstatning medfører dels kompliserte medisinske og juridiske problemstillinger, og ønsker du erstatning, anbefaler vi derfor at du tar kontakt med en dyktig personskadeadvokat. Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS har lang erfaring med personskadeerstatning og bistår klienter over hele landet.

Våre spesialiserte advokater forstår hvor alvorlig effektene av tinnitus kan være på den rammede og frustrasjonen som kan oppstå av både tap av hørsel og forvirring av sansene. Ved på benytte oss kan du være sikker på at du blir ivaretatt og at du får den erstatningen du har krav på.

Gratis advokatbistand

Som ved yrkesskade eller yrkessykdom for øvrig, dekkes som hovedregel advokatutgifter av ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap. Oppstår det tvist mellom deg og yrkesskadeforsikringsselskapet, vil man i enkelte tilfeller få dekket advokatutgifter gjennom rettshjelpsdekning eller ordningen om fri-rettshjelp.

Tinnitus påført på arbeidsplassen

Antall arbeidstakere påført tinnitus på arbeidsplassen har økt de siste årene. Mange opplever typiske symptomer som jevn piping etter for eksempel høy musikk på konsert og for de fleste er disse symptomene bare midlertidig og forsvinner etter en kort stund. Men for mange arbeidere har overdreven høy lyd på arbeidsplassen medført permanent skade. I mange tilfeller kunne det vært unngått hadde arbeidstakerne fått nødvendig hørselsvern.

Hva er tinnitus?

Tinnitus er det latinske navnet for øresus. Tinnitus er et nevrologisk fenomen tilknyttet hørselen, hvor vedkommende med tinnitus opplever en hørbar lyd, uten at det foreligger noen ekstern lydkilde. Lyden kan ha ulik karakter og intensitet, gjerne oppleves som knepping, jevn piping, ringing eller en rekke andre lyder. Tinnitus kan medføre søvnproblemer, konsentrasjonsvansker og angst for den rammede.

Påført tinnitus og trenger advokat? Ta kontakt på telefon 22 41 21 21, eventuelt send oss en e-post til advokat@adse.no.

Usikker på om du i det hele tatt har en erstatningssak? Eller i tvil om du har blitt tilbudt riktig erstatning? Vi foretar en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av saken din.