Trygdesaker

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS påtar seg oppdrag i følgende trygdesaker i forbindelse med personskadeerstatningssaker:

  • Godkjenning av yrkesskade
  • Yrkesskadefordel ved arbeidsavklaringspenger/ uføretrygd
  • Uføretrygd
  • Menerstatning
  • Sykepenger
  • Grunnstønad / hjelpestønad

Vi kan vise til gode resultater i trygdesakene. I en trygdesak vil man kunne få dekket advokatutgifter gjennom ordningen med fri rettshjelp. Dersom klage på et vedtak fører til omgjøring av vedtaket, plikter NAV å dekke advokatomkostningene etter forvaltningslovens § 36.

 

Har du en trygdesak?

Ta kontakt for advokat gjennom kontaktskjema eller ring 22 41 21 21.

Utgifter til advokat i forbindelse med trygdesaker kan man få dekket gjennom ordningen med fri rettshjelp.


    Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.