Motorsykkelulykke

Motorsykkelulykke (MC-ulykke)

Motorsykkelulykke har stort skadepotensiale

Motorsyklister er å regne som myke trafikanter. På motorsykkelen har man ikke den samme fysiske beskyttelsen rundt seg, slik føreren av for eksempel en personbil har, og ved ulykke hvor motorsykkel er innblandet, er sannsynligheten for alvorlige personskader derfor stor. Vanlige skader ved en motorsykkelulykke er hode- og nakkeskade, rygg- og ryggmargsskade og beinbrudd/frakturer.

Hva dekker forsikringen etter motorsykkelulykke?

I prinsippet har du som trafikkskadet krav på full erstatning fra det forsikringsselskapet som forsikret motrosykkelen din. Det du får fra NAV og forsikringsselskapet skal tilsammen dekke ditt totale økonomiske tap som følge av personskaden. I tillegg kan du ha krav på menerstatning og oppreisning.

Hva om du selv er skyld i skaden?

I utgangspunktet har du også rett på full erstatning selv om det er din skyld at MC-ulykken oppstod. Det gjelder eksempelvis hvis du har vært uoppmerksom eller overtrådt trafikkregler. Egen skyld kan imidlertid medføre avkortning av erstatningen. Det vil særlig være aktuelt når motorsykkelulykken skyldes promillekjøring eller høy hastighet. Les mer om medvirkning og avkortning her.

Ta kontakt med spesialistert advokat

Har du vært utsatt for en motorsykkelulykke (mc-ulykke) og blitt påført personskader, er det viktig at du snarest tar kontakt med advokat. En motorsykkelulykke byr på kompliserte juridiske og medisinske problemstillinger, og ofte er det ikke tilrådelig at du som skadelidt forsøker å håndtere saken på egen hånd. En dyktig personskadeadvokat vil sikre at forsikringssaken din håndteres riktig og at du får den erstatningen du har krav på. Advokatutgiftene dekkes dessuten av forsikringsselskapet, slik som de øvrige utgiftene som påløper på grunn av motorsykkelulykken. Les mer om hvorfor du bør bruke advokat

Få rett erstatning til rett tid

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS er spesialister på personskadeerstatning og har god erfaring i å håndtere trafikkskadesaker etter motorsykkelulykke (mc-ulykke). Vi har klienter over hele landet og vår erfaring tilsier forsiktig anslått at en trafikkskadet vil oppnå mellom 50% og 100% mer i personskadeerstatning ved å benytte spesialisert advokat enn ved å selv håndtere saken.