Bilansvarsforsikringen skal dekke trafikkskader.

Hvilke skader omfattes av bilansvarsforsikringen?

Bilansvarsforsikringen skal i hovedsak dekke trafikkskader. Trafikkskader vil i korthet si alle personskader forvoldt av motorvogn. Motorvogn defineres som kjøretøy som drives med motor, og som er ment til å kjøre på bakken –  motorisert bakkegående kjøretøy.

Bilansvaret skal dekke alle trafikkskader motorvognen «gjer», jf. bal § 4. I dette ligger i realiteten to vilkår. Det ene er at trafikkulykken må skyldes de farlige egenskaper som kjennetegner motorvogner, eksempelvis motorvognens fart, tyngde, lett bevegelighet, motor, signaler eller tekniske innretninger. Det andre er et vilkår om faktisk og juridisk årsakssammenheng, ikke bare mellom trafikkulykken og personskaden, men også mellom personskaden og tapet.

I det videre nevnes noen typetilfeller som normalt går inn under bilansvaret (trykk på lenkene):

Bilulykke
Motorsykkelulykke
Mopedulykke
Mopedbilulykke
ATV-ulykke (Firehjulingulykke)
Bussulykke
Lastebilulykke
Trailerulykke
Snøscooterulykke
Traktorulykke
Anleggsmaskinulykke
Kranbilulykke
Tilhenger (tilkoblet motorvogn)-ulykke
Campingvogn (tilkoblet motorvogn)-ulykke