Trafikkskade – erstatning

Ved trafikkskade kan du ha krav på erstatning. Dette enten du er fører, passasjer, eller fotgjenger. Ansvaret for personskade er objektivt, med andre ord trenger man ikke påvise at noen er skyld i trafikkulykken.

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS er spesialister på erstatning og forsikringsoppgjør etter trafikkulykke. Vårt firma har mer enn 25 års erfaring, og er ett av landets ledende advokatfirmaer innen trafikkskadeerstatning.

Ring 22 41 21 21 eller benytt kontaktskjema for gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Vi kan bistå deg med trafikkskadeerstatning etter:

Hva bør du gjøre dersom du har blitt utsatt for trafikkulykke?

Det er en rekke ting du bør passe på dersom uhellet er ute. Du kan lese mer om dette her “Huskeliste ved personskade etter trafikkulykke”.

Hva omfatter bilansvarsforsikringen?

Bilansvarsforsikring kommer til anvendelse på skader kjøretøyet “gjør”. Det vil typisk omfatte bilkollisjoner og utforkjøringer. Det kan også være aktuelt for mere spesielle situasjoner som når førerløs bil kommer i bevegelse og kjører på noen, eller hvor en passasjer faller i bussen. Du kan lese mer om det her.

Hva dekker bilansvarsforsikringen?

I prinsippet har du som trafikkskadet krav på full erstatning fra det ansvarlige bilansvarsforsikringsselskapet. Det du får fra NAV og forsikringsselskapet skal tilsammen dekke ditt totale økonomiske tap som følge av trafikkskade. I tillegg kan du ha krav på menerstatning og oppreisning.

Hvilken betydning får det at du selv er skyld i trafikkskade?

I utgangspunktet har du også rett på full erstatning når du selv er skyld i skaden, eksempelvis fordi du har vært uoppmerksom eller overtrådt trafikkregler. Egen skyld kan imidlertid medføre avkortning av erstatningen. Det vil særlig gjelde hvor trafikkskaden skyldes promillekjøring eller manglende bruk av bilbelte. Les mer om medvirkning og avkortning her.

Hva skjer når trafikkskade er forvoldt av uforsikret eller ukjent kjøretøy?

Dersom ansvarlig kjøretøy ikke er kjent eller ikke hadde gyldig ansvarsforsikring på skadetidspunktet er det fortsatt mulig å få erstatning. Slike trafikkulykker kan meldes Trafikkforsikringsforbundet. Sakene behandles etter samme regler som andre personskader etter trafikkulykke.

Hvilke beviskrav gjelder ved trafikkskadeerstatning?

For at forsikringsselskapet skal tilkjenne deg erstatning, må du sannsynliggjøre at trafikkulykken har forårsaket trafikkskade og tap. Det må altså fremstå som mer sannsynlig enn at det ikke er det. Dette høres kanskje enkelt ut. Sannheten er at trafikkskade ofte byr på kompliserte faktiske og medisinske bevisvurderinger. Dette gjelder særlig kravet til årsakssammenheng. Har forsikringsselskapet reist tvil om beviskravet er oppfylt er det ikke tilrådelig at du forsøker å håndtere trafikkskadesaken på egen hånd.

Trenger du forskuddsutbetaling (akonto)?

Trafikkskadesaker verserer ofte over flere år, og mange sliter økonomisk i påvente av at forsikringssaken skal ferdigbehandles. For å avhjelpe kan vi bistå deg med å søke om forskuddsutbetaling slik at du får utbetalt deler av erstatningen før forsikringssaken er endelig avgjort.

Bør du kontakte advokat ved trafikkskade?

En trafikkskade kan få store økonomiske og velferdsmessige konsekvenser. Vi anbefaler at du benytter en advokat med spesialkompetanse innen trafikkskadeerstatning slik at du kan være sikker på at du får riktig erstatning. Vår erfaring tilsier at skadelidte vil oppnå mellom 50% og 100% mer i erstatning etter trafikkulykke ved å benytte spesialisert advokat. Du kan lese mer om hvorfor du bør benytte advokat her.

Som hovedregel skal ansvarlig forsikringsselskap dekke utgifter til advokat.  Vi vil hjelper deg med å avklare eventuelle andre dekningsordninger, og vurdere bistand etter såkalt “no cure-no pay” Se mer under “Priser”.