Motorsykkelulykke (MC-ulykke)

Motorsyklister er å regne som myke trafikanter. På motorsykkelen har man ikke den samme fysiske beskyttelsen rundt seg, slik føreren av for eksempel en personbil har, og ved ulykker hvor motorsykkel er innbandet, er sannsynligheten for alvorlige personskader derfor stor. Vanlige skader ved en motorsykkelulykke er hode- og nakkeskade, rygg- og ryggmargsskade og beinbrudd/frakturer.

Har du vært utsatt for en motorsykkelulykke og blitt påført personskader, er det viktig at du snarest tar kontakt med advokat. En motorsykkelulykke byr på kompliserte juridiske og medisinske problemstillinger, og ofte er det ikke tilrådelig at du som skadelidt forsøker å håndtere saken på egen hånd. En dyktig personskadeadvokat vil sikre at forsikringssaken din håndteres riktig og at du får den erstatningen du har krav på. Advokatutgiftene dekkes dessuten av forsikringsselskapet, slik som de øvrige utgiftene som påløper på grunn av motorsykkelulykken. Les mer om hvorfor du bør bruke advokat

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS er spesialister på personskadeerstatning og har god erfaring med å håndtere trafikkskadesaker etter motorsykkelulykke. Vi har klienter over hele landet og vår erfaring tilsier forsiktig anslått at en trafikkskadet vil oppnå mellom 50% og 100% mer i personskadeerstatning ved å benytte advokat enn ved å selv håndtere saken.