ATV-ulykke (Firehjulingulykke)

ATV-ulykker innebærer ofte alvorlige personskader, og de siste årene har tallet på alvorlige ulykker økt. Har du vært involvert i en ulykke og blitt påført personskade, kan du ha krav på erstatning. ATV-ulykker byr gjerne på kompliserte juridiske og medisinske problemstillinger, og ofte er det ikke tilrådelig at du som skadelidt forsøker å føre saken på egen hånd. En dyktig advokat vil sikre at forsikringssaken din håndteres riktig og at du får den erstatningen du har krav på.

Gratis advokatbistand etter ATV-ulykke

Utgifter til advokat dekkes som regel av forsikringsselskapet, slik som de øvrige utgifter som påløper som følge av ulykken. En dyktig advokat vil sikre at forsikringssaken din håndteres riktig og at du får riktig erstatning. Vi har klienter over hele landet. Vår erfaring tilsier forsiktig anslått at en trafikkskadet vil oppnå mellom 50% og 100% mer i personskadeerstatning ved å benytte advokat enn ved å selv håndtere saken. Les mer om hvorfor du bør bruke advokat

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS er spesialister på personskadeerstatning og har god erfaring med å håndtere trafikkskadesaker som ATV-ulykker. Har du vært utsatt for ATV-ulykke? Ta kontakt med oss i dag for en gratis vurdering av din sak.