Personskadeerstatning etter trafikkskade

Ved trafikkskade kan du ha krav på erstatning. Dette enten du er fører, passasjer, eller fotgjenger. Ansvaret for personskade er objektivt, med andre ord trenger man ikke påvise at noen er skyld i trafikkulykken.

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS er spesialister på erstatning og forsikringsoppgjør etter trafikkulykke. Vårt firma har mer enn 25 års erfaring, og er ett av landets ledende advokatfirmaer innen personskadeerstatning.

Ring 22 41 21 21 eller benytt kontaktskjema for gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

 

Vi kan bistå deg med erstatningsoppgjør etter:

  • Kollisjon
  • Kjedekollisjon
  • Utforkjøring
  • Påkjørsel bakfra
  • Påkjørsel av fotgjenger
  • Påkjørsel av syklist
  • Mc-ulykke
  • Promillekjøring
  • Uaktsom kjøring

Trafikkforsikringen kommer til anvendelse på skader kjøretøyet “gjør”. Det vil typisk omfatte bilkollisjoner og utforkjøringer. Det kan også være aktuelt for mere spesielle situasjoner som når førerløs bil kommer i bevegelse og kjører på noen, eller hvor en passasjer faller i bussen.

I prinsippet har du som trafikkskadet krav på full erstatning fra det ansvarlige bilansvarsforsikringsselskapet. Det du får fra NAV og forsikringsselskapet skal tilsammen dekke ditt totale økonomiske tap som følge av personskaden. I tillegg kan du ha krav på menerstatning og oppreisning.

Det samme gjelder i utgangspunktet også når du selv er skyld i skaden, eksempelvis på grunn av promillekjøring, manglende bilbelte, eller rett og slett fordi du har vært uoppmerksom. Egen skyld kan imidlertid medføre avkortning av erstatningen.

For at forsikringsselskapet skal tilkjenne deg erstatning, må du sannsynliggjøre at trafikkulykken har forårsaket personskaden og tapet ditt. Dette høres kanskje enkelt enkelt ut. Sannheten er at trafikkskadesaker ofte byr på kompliserte juridiske og medisinske problemstillinger. I slike tilfeller er det ikke tilrådelig at skadelidte forsøker å håndtere personskadesaken på egen hånd.

Trafikkskadesaker verserer ofte over lang tid, og mange får anstrengt økonomi i påvente av at forsikringssaken ferdigbehandles. For å avhjelpe bistår vi deg med å søke om forskuddsutbetaling slik at du får deler av erstatningen før saken er endelig avgjort.

Vi anbefaler at du benytter en advokat med spesialkompetanse innen personskaderett slik at du kan være sikker på at du får riktig erstatning. Vår erfaring tilsier at skadelidte vil oppnå mellom 50% og 100% mer i personskadeerstatning etter trafikkulykke ved å benytte spesialisert advokat.

Som hovedregel skal ansvarlig forsikringsselskap dekke utgifter til advokat.  Vi vil eventuelt hjelpe deg med å avklare andre dekningsordninger, og vurdere bistand etter såkalt “no cure-no pay” (se mer detaljer rundt våre priser).