Legemiddelskade

Dersom du er påført en personskade ved bruk eller utprøving av et legemiddel (inkludert vaksine), vil du kunne ha krav på erstatning. Legemiddelskade-/vaksineskadesaker reiser til dels kompliserte juridiske og medisinske spørsmål. Det vil ofte foreligge flere mulige årsaker til personskaden, og ofte går det lang tid før personskaden viser seg. Dersom du mener at du er påført en personskade ved bruk av et legemiddel, eller har fått en personskade i forbindelse med en vaksine, anbefaler vi deg å ta kontakt med oss. Ved å bruke oss kan du være sikker på at du får tett oppfølging og riktig erstatning. Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS har mer enn 25 års erfaring og er et av landets ledende advokatfirmaer innen personskadeerstatningsretten.

 

Mer om legemiddelskade

De nærmere vilkårene for erstatning fremgår av Produktansvarsloven kapitel 3. Du vil også kunne ha krav på erstatning dersom du mener skaden skyldes en vaksine jf. Pasientskadeloven § 2 bokstav d. Et krav om erstatning fremsettes ovenfor Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Når det gjelder legemiddelansvaret er utgangspunktet at det ytes erstatning ved bivirkninger og når du har fått en skade som det ikke er rimelig at du skal bære følgene av.

Når det gjelder skader som kan ha oppstått ved bruk av en vaksine kan det gjelde helt spesielle regler hvor det blant annet er Staten som er pålagt å godtgjøre at en eller flere andre årsaker er mer sannsynlig årsak til skaden enn vaksinen (snudd bevisbyrde).

Videre gjelder det også her et krav om at det foreligger et økonomisk tap. Hvis du har fått en varig eller betydelig skade, kan det utbetales menerstatning selv om du ikke har hatt noe økonomisk tap. Erstatningen utmåles for øvrig etter skadeserstatningsloven.

Legemiddelskade-/vaksineskadesaker reiser til dels kompliserte juridiske og medisinske spørsmål. Det vil ofte foreligge flere mulige årsaker til skaden, og ofte går det lang tid før skaden viser seg. Dersom du mener at du er påført en skade ved bruk av et legemiddel eller har fått en skade i forbindelse med en vaksine anbefaler vi deg å ta kontakt med oss.

Utsatt for legemiddel eller vaksineskade?

Usikker på om du i det hele tatt har en sak? Eller i tvil om du har blitt tilbudt riktig erstatning? Vi foretar en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av saken din.

Ring oss på 22 41 21 21 eller kontakt oss ved å benytte kontaktskjema under.


    Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.