Skadeforsikring ved tingskade

Skade eller tap av gjenstand, såkalt tingskade, vil i mange tilfeller utløse rett på forsikringsutbetaling.

Skadeforsikring omfatter kaskoforsikring på bil, motorsykkel, båt, campingvogn, samt husforsikring, innboforsikring, og hytteforsikring.

Fått avslag på utbetaling over kaskoforsikring? Nekter selskapet å dekke krav etter kollisjon, brann, tyveri eller vannskade?

Det er ikke sikkert du skal godta selskapets avslag. Ta kontakt for uforpliktende og gratis førstehåndsvurdering av din tingskade.

Vi kan bistå deg med oppgjør etter følgende skadeforsikringer:

 • Boligforsikring
 • Innboforsikring
 • Hytteforsikring
 • Bilforsikring
 • Campingvognforsikring
 • Motorsykkelforsikring
 • Mopedforsikring
 • ATV-forsikring
 • Båtforsikring
 • Reiseforsikring
 • Ansvarsforsikring
 

Hva dekker skadeforsikringen av tingskade?

Skadeforsikring skal dekke formuesverdien av de gjenstander som er forsikret. Det er i utgangspunktet den tapte bruks- eller salgsverdi som kan kreves dekket. Men forsikringsutbetalingen kan bli begrenset til kostnaden ved reparasjon eller gjenanskaffelse dersom dette er lavere.

Det kan oppstå uenighet med forsikringsselskapet om hva som skal dekkes etter skadeforsikringen. Uenigheten kan bestå i

 • Om det foreligger en «ulykke» i forsikringsvilkårenes forstand
 • Om tingskaden er for sent meldt eller kravet foreldet
 • Om sikrede selv er skyld i tingskaden – Avkortning
 • Om det foreligger overtredelse av sikkerhetsforskrifter
 • Verdifastsettelsen. Hvilke gjenstander og til hvilken verdi det skal erstattes

Ut fra dette kan selskapet hevde at det skal foretas hel eller delvis reduksjon av forsikringsutbetalingen.

Dersom du er uenig i avslaget, ta kontakt med oss for gratis og uforpliktende vurdering.

De fleste har en rettshjelpsdekning under innboforsikring på hus eller under ansvarsforsikring på bil, båt, motorsykkel eller campingvogn. Denne vil dekke utgifter til advokatbistand i forbindelse med forsikringssaken etter tingskade.

Klagefristen ved skadeforsikring er vanligvis 6 måneder fra da du fikk skriftlig melding om avslaget. Overholdes ikke klagefristen mister du retten til forsikringsutbetaling. Bestemmelsen tolkes av de fleste forsikringsselskaper i praksis svært strengt. Ta kontakt med advokat så snart som mulig, dersom du er usikker på om avslaget er riktig.

Uenig i forsikringsoppgjøret?

Vi tilbyr gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss på 22 41 21 21 eller kontakt oss ved å benytte kontaktskjema under.


  Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.