Personforsikring

Personforsikringer tar sikte på å dekke liv og helse. Hva som dekkes under forsikringen reguleres av forsikringsavtalen og tilhørende regelverk. Det kan oppstå uenighet med selskapet om hva som anses omfattet av forsikringen, herunder om helseklausuler, forbehold og karenstid. Uenighet oppstår også om størrelsen på forsikringsutbetalingen.

Fått avslag på forsikringen? Nekter selskapet å dekke kravet ditt under personforsikringen?

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS er spesialister på forsikringsoppgjør. Vårt firma har mer enn 20 års erfaring, og er ett av landets ledende advokatfirmaer innen personforsikring.

Ta kontakt for uforpliktende og gratis førstehåndsvurdering av din sak.

 

Nedenfor finner du liste over noen av de forsikringene vi kan bistå deg med:

 • Ulykkesforsikring
 • Uføreforsikring
 • Uførekapital
 • Pensjonsforsikring
 • Sykdomsforsikring, Annen sykdom
 • Behandlingsforsikring
 • Barneforsikring
 • Dødsrisikoforsikring
 • Gjeldsforsikring
 • Gruppelivsforsikring
 • Livsforsikring
 • Lisensforsikring, Loss of License, tap av helseattest for pilot, sjømann eller offshore-arbeider

Klagefristen er vanligvis 6 måneder fra da du fikk skriftlig melding om avslaget. Overholdes ikke klagefristen mister du retten til erstatning. Bestemmelsen tolkes av de fleste forsikringsselskaper svært strengt i praksis.

Dersom du er uenig i avslaget, ta kontakt med oss for gratis og uforpliktende vurdering.

De fleste har en rettshjelpsdekning under innboforsikringen på hus eller annen forsikring. Denne vil dekke utgifter til advokatbistand.

Uenig i forsikringsoppgjøret?

Vi tilbyr gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss på 22 41 21 21 eller kontakt oss ved å benytte kontaktskjema under.


Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.