Personforsikring

En personforsikring tar sikte på å dekke liv og helse. Hva som dekkes under forsikringen reguleres av forsikringsavtalen og tilhørende regelverk. Det kan oppstå uenighet med selskapet om hva som anses omfattet av personforsikringen, herunder om helseklausuler, forbehold og karenstid. Uenighet oppstår også om størrelsen på forsikringsutbetalingen.

Har selskapet redusert forsikringsoppgjøret? Nekter selskapet forsikringsutbetaling under personforsikringen?

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS er spesialister på forsikringsoppgjør. Vårt firma har mer enn 25 års erfaring, og er ett av landets ledende advokatfirmaer innen personforsikring.

Ta kontakt for uforpliktende og gratis førstehåndsvurdering av din personforsikringssak.

 

Nedenfor finner du liste over ulike typer personforsikring vi kan bistå deg med:

 • Ulykkesforsikring
 • Uføreforsikring
 • Uførekapital
 • Pensjonsforsikring
 • Sykdomsforsikring, Annen sykdom
 • Behandlingsforsikring
 • Barneforsikring
 • Dødsrisikoforsikring
 • Gjeldsforsikring
 • Gruppelivsforsikring
 • Livsforsikring
 • Lisensforsikring, Loss of License, tap av helseattest for pilot, sjømann eller offshore-arbeider

Klagefristen ved personforsikring er vanligvis 6 måneder fra da du fikk skriftlig melding om avslaget. Overholdes ikke klagefristen mister du retten til forsikringsoppgjør. Bestemmelsen tolkes av de fleste forsikringsselskaper svært strengt i praksis.

Dersom du er uenig i forsikringsoppgjøret etter din personforsikring, ta kontakt med oss for gratis og uforpliktende vurdering.

De fleste har en rettshjelpsdekning under innboforsikringen på hus eller annen forsikring. Denne vil dekke utgifter til advokatbistand. Vi hjelper deg med å avklare dine dekningsmuligheter.

Uenig i forsikringsoppgjøret?

Vi tilbyr gratis og uforpliktende vurdering av din personforsikringssak.

Ring oss på 22 41 21 21 eller kontakt oss ved å benytte kontaktskjema under.

Alle henvendelser er kryptert og blir fortrolig behandlet.


  Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.