Forsikring

Mange situasjoner omfattes av en forsikring som kan gi rett på forsikringsutbetaling. Det gjelder både personforsikringer eller skadeforsikringer.

Fått avslag eller redusert utbetaling fra forsikringsselskapet?

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS har mer enn 25 års erfaring, og er et av landets ledende advokatfirmaer innen forsikringsrett. Vi kjenner dine rettigheter, og har god kjennskap til forsikringsselskapenes saksbehandling og strategier.

Kontakt oss i dag for en gratis og uforpliktende samtale om din forsikrings sak.

 
 
 

I forsikringsretten skilles det mellom skadeforsikring og personforsikring.

Tingskadeforsikring er en undergruppe av skadeforsikringer. Tingskadeforsikring omfatter blant annet kaskoforsikring på bil, motorsykkel, båt, campingvogn, samt husforsikring, innboforsikring, og hytteforsikring. Se mer om dette  under “Tingskade” menyen til høyre.

Klagefristen i forsikringssaker er vanligvis 6 måneder fra da du fikk skriftlig melding om avslaget. Overholdes ikke klagefristen mister du retten til forsikringsoppgjør. Bestemmelsen tolkes i praksis svært streng av de fleste forsikringsselskaper.

Ofte kreves det at skaden må meldes innen ett år. Vær også oppmerksom på at kravet ditt kan foreldes. I begge tilfeller kan retten til i det hele tatt å kunne fremme forsikringskravet helt eller delvis falle bort.

Dersom du er uenig i avslaget, ta kontakt med oss for gratis og uforpliktende vurdering.

De fleste har en rettshjelpsdekning under innboforsikringen på huset eller under ansvarsforsikringen på eksempelvis bil, båt, motorsykkel eller campingvogn. Denne vil dekke utgifter til advokatbistand.

Riktig forsikringsoppgjør?

Vi tilbyr gratis og uforpliktende vurdering av din forsikringssak.

Ring oss på 22 41 21 21 eller kontakt oss ved å benytte kontaktskjema under.

Informasjon sendt med kontaktskjemaet er kryptert og blir fortrolig behandlet.


Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.