Bistandsadvokat

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS er spesialister på bistandsadvokatoppdrag. Vårt firma har mer enn 25 års erfaring, og er ett av landets ledende advokatfirmaer.

Har du vært offer for straffbar handling kan du ha rett på gratis bistandsadvokat. Det gjelder både fornærmede og etterlatte. Bistandsadvokaten blir godtgjort av staten uten behovsprøving i forhold til fornærmedes (offerets) økonomi.

Vi hjelper deg med å avklare om du har rett på gratis bistandsadvokat. Ta kontakt for uforpliktende samtale.

 

Drapsforsøk og drap

I saker som gjelder drapsforsøk og drap, herunder bildrap, samt saker med betydelig kroppskade, vil man normalt få oppnevnt bistandsadvokat etter begjæring. Mange personskader etter trafikkulykker eller arbeidsulykker gir også rett til bistandsadvokat. Dette fordi skadevolderen kan ha overtrådt straffebestemmelser.

Mange advokater påtar seg bistandsoppdrag. Her som ellers er vår anbefaling at du velger en advokat som har spesialisert seg på slike oppdrag, og som har god erfaring med akkurat den typen straffbar handling som du har vært utsatt for.

Alle våre advokater har bred erfaring med bistandsoppdrag som gjelder straffbare voldshandlinger, herunder legemsbeskadigelser, drapsforsøk og drap. Det være seg typiske voldsskader, men også skader relatert til trafikkulykker og arbeidsulykker.

Vi har god kjennskap til straffeprosessens regler, med særlig fokus på fornærmedes rettigheter. Når vi i tillegg har omfattende prosedyreerfaring og kunnskap innen erstatningsretten sikrer vi at dine rettigheter blir godt ivaretatt.

Det legges vekt på ikke bare å yte juridisk bistand, men også å gi deg annen hjelp og støtte som anses rimelig og nødvendig for situasjonen du befinner deg i.

Retten til bistandsadvokat inntrer allerede ved den straffbare handling. Jo tidligere vi kommer inn i saken, dess bedre kan vi ivareta dine rettigheter.

Trenger du bistandsadvokat?

Vi er dyktige med bistand innen personskader. Trenger du en bistandsadvokat med over 25 års erfaring anbefales det å ta kontakt med oss. Vi foretar en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av saken din.

Ring oss på 22 41 21 21 eller kontakt oss ved å benytte kontaktskjema under.


Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.