Bistandsadvokat

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS er spesialister på bistandsadvokatoppdrag. Vårt firma har mer enn 25 års erfaring, og er ett av landets ledende advokatfirmaer.

Har du vært utsatt for vold eller overgrep kan du ha rett på gratis bistandsadvokat. Det gjelder både fornærmede og etterlatte.

Vi hjelper deg med å avklare om du har rett på gratis bistandsadvokat. Ta kontakt for uforpliktende samtale.

 

Hvem kan begjære bistandsadvokat?

Fornærmede i saker som gjelder seksuelle overgrep, drapsforsøk og drap, herunder bildrap, samt i saker med betydelig personskade, vil man normalt få oppnevnt bistandsadvokat etter begjæring. Mange personskader etter trafikkulykker eller arbeidsulykker gir også rett til bistandsadvokat. Dette fordi den skadevoldende handlingen også innebærer overtredelse av straffebestemmelser. Du kan lese mer om dette her.

Hvem betaler for bistandsadvokaten?

Dersom retten oppnevner offentlig bistandsadvokat, betales advokaten av staten. Det gjelder ingen egenandel.

Hvilken advokat skal man velge?

Mange advokater påtar seg bistandsoppdrag. Her som ellers er vår anbefaling at du velger en advokat som har spesialisert seg på slike oppdrag, og som har god erfaring med akkurat den typen straffbar handling som du har vært utsatt for.

 

Hva kan vi tilby?

Alle våre advokater har bred erfaring med bistandsoppdrag, Det være seg typiske voldsskader og overgrepssaker, men også skader relatert til trafikkulykker og arbeidsulykker.

Vi har god kjennskap til straffeprosessens regler, med særlig fokus på fornærmedes rettigheter. Når vi i tillegg har omfattende prosedyreerfaring og kunnskap innen erstatningsretten sikrer vi at dine rettigheter blir godt ivaretatt.

Det legges vekt på ikke bare å yte juridisk bistand, men også å gi deg annen hjelp og støtte som anses rimelig og nødvendig for situasjonen du befinner deg i.

Retten til bistandsadvokat inntrer allerede fra da den straffbare handlingen ble begått, og vil også bistand med anmeldelse. Jo tidligere vi kommer inn i saken, dess bedre kan vi ivareta dine rettigheter.

Trenger du bistandsadvokat?

Vi er dyktige på bistandsoppdrag. Ønsker du bistandsadvokat med lang og bred erfaring, ta kontakt. Vi foretar gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av saken din. Vi er landsdekkende.

Ring oss på 22 41 21 21 eller kontakt oss ved å benytte kontaktskjema under. Alle henvendelser sendes kryptert og behandles konfidensielt.


    Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.