Våre priser for advokathjelp.

Man skal ikke være redd for å kontakte advokat. Vi gir deg tryggheten du trenger rundt priser. I mange saker tilbyr vi en på forhånd avtalt fastpris. I andre saker inngås avtale om "no cure, no pay" basert bistand hvor du bare betaler salær dersom du vinner saken. Ta kontakt for uforpliktende vurdering.

Vi tilbyr forskjellige priser for din skadesak.

Hos oss blir du ivaretatt, uansett hvilken prisavtale du inngår.

Fri rettshjelp? Rettshjelpsforsikring? Vi kan bistå deg i å avklare dine dekningsmuligheter.

Ønsker du å få estimert et kostnadsoverslag, ta kontakt og vi vil vurdere mulighetene for å tilby fastpris.

Har vi spesielt god tro på at vi vil vinne frem i saken kan vi tilby at salær bare skal betales dersom saken får et positivt utfall.

Fri rettshjelp

Du kan ha rett til fri rettshjelp, Advokatutgiftene dekkes da av staten. Ta kontakt for å se om du oppfyller kravene.

Fastpris

Advokatutgifter bekymrer mange klienter, men vi har god erfaring med å tilby fastpris i skadesaker hvor andre prismodeller ikke kan benyttes. Fastpris innebærer at du på forhånd får en avtalt pris for hele oppdraget. Du slipper ubehagelige overraskelser, og har full kontroll på utgiftene.

No Cure, No Pay

I noen saker kan vi tilby at salær bare blir krevet hvis saken får et positivt resultat. Vinner du ikke frem vil du heller ikke bli avkrevet salær.

Timepris

I oppdrag som utføres på timebasis er salærsatsen fra kr 1 040 til 3 000 eks. mva per time.