Personskade etter trafikkulykke

Har du vært utsatt for en trafikkulykke og blitt påført personskade?

Som trafikkskadet kan du ha krav på erstatning. Ansvaret for personskade er objektivt, dvs. at man ikke trenger å påvise at noen er skyld i trafikkulykken. Det har i utgangspunktet heller ingen betydning om du selv er ansvarlig, eksempelvis ved promillekjøring, manglende bilbelte, eller rett og slett vært uoppmerksom. Egen skyld kan imidlertid medføre avkortning av erstatningen, mer om dette i menyen til høyre.

Tilfeller hvor bilansvaret kan komme til anvendelse spenner seg fra vanlige bilkollisjoner, utforkjøringer og sammenstøt med syklist eller fotgjenger, til mer spesielle situasjoner hvor førerløs bil triller over en person, stillestående bil blir påkjørt av syklist, eller fall i buss eller i forbindelse med avstigning.

I prinsippet har du som trafikkskadet krav på full erstatning fra det ansvarlige forsikringsselskapet. Det du får fra NAV og forsikringsselskapet skal til sammen dekke ditt totale økonomiske tap som følge av personskaden. I tillegg kan du ha krav på menerstatning og oppreisning.

For at forsikringsselskapet skal tilkjenne deg trafikkskadeerstatning, må du bevise at trafikkulykken har forårsaket personskaden og tapet ditt. Dette høres rent umiddelbart enkelt ut. Personskadesaker etter trafikkulykker byr imidlertid på kompliserte juridiske og medisinske problemstillinger. Ofte er det ikke tilrådelig at skadelidte forsøker å håndtere personskadesaken på egen hånd.

Det anbefales at du benytter deg av spesialisert advokat slik at du kan være sikker på at du får riktig erstatning. Vår erfaring tilsier at en trafikkskadet vil oppnå mellom 50% og 100% mer i personskadeerstatning ved å benytte spesialisert advokat enn ved å håndtere saken selv.

I de fleste tilfeller vil du ha rett til å få dekket dine utgifter til advokat.

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS er spesialisert på bistand innen forsikringsoppgjør ved personskade etter alle typer trafikkulykker. Vi har mer enn 20 års erfaring, og er et av landets ledende advokatfirmaer innen personskadeerstatning. Foruten å ha praktisert som advokat for skadelidte, har våre advokater erfaring fra forsikringsselskaper. Vi kjenner systemet fra innsiden, noe som kan være helt avgjørende for utfallet av din sak. Vi har solid prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett.

Skadet i trafikken og trenger advokat?

Usikker på om du i det hele tatt har en sak? I tvil om du har blitt tilbudt riktig trafikkskade-erstatning?

Vi foretar en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av saken din. Benytt kontaktskjema nedenfor eller ring 22 41 21 21.
Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.