Vår klient vant frem sitt krav om erstatning etter smertesyndrom (CRPS) med bakgrunn i feilbehandling av et håndleddsbrudd.

Av 18. desember 2017 januar 29th, 2018 Pasientskade
Smertesyndrom i arm etter bruddskade. Kontakt Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen for rettslig hjelp ved en lignende sak.

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen hadde en sak angående rett til pasientskade erstatning rundt et smertesyndrom som oppstod under oppfølgingen av den opprinnelige skaden.

Sakens bakgrunn om smertesyndromet som oppstod

A er 53 år gammel. 6. desember 2011 falt A og fikk bruddskader i venstre håndledd. Bruddet hadde en feilstilling som ble reponert ved Akershus universitetssykehus, Lillestrøm sykehus, og pasienten fikk lagt på gips samme dag. Gipsen ble byttet to ganger i behandlingsperioden. Den 9. februar 2012 ble det konkludert med at A hadde fått komplekst regionalt smertesyndrom (Complex Regional Pain Syndrome, «CRPS»), tidligere kalt refleksdystrofi.

Sakens konklusjon om smertesyndromet og retten til erstatning

Saken gjelder behandling av håndleddsbrudd. Et hovedspørsmål i saken var om det var svikt ved den behandlingen pasienten hadde fått, jf. pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav a. Lagmannsrettens vurdering var at det ikke var en svikt ved helsehjelpen at det ble besluttet å behandlet skaden konservativt fremfor å operere. Lagmannsrettens vurdering var videre at det var svikt ved den videre behandlingen og oppfølgingen og konkluderte med at pasienten hadde rett til erstatning etter pasientskadeloven.

Utdrag fra saken og det dokumenterte hendelsesforløpet som ledet til erstatning

Den 30. desember 2011 oppsøkte A legevakten på grunn av store smerter og plager. Gipsen ble skiftet av en sykepleier som hadde konferert med lege, men A ble, til tross for det langvarige smertebildet, As tilbakemeldinger om at gipsen var for trang, de gjentatte skiftene av gipsen, problemene med å bevege og bøye fingrene og den tilstanden som er beskrevet av Hübert, ikke tilsett og undersøkt av lege. Det legges til grunn som overveiende sannsynlig at en lege med erfaring med behandling av bruddskader etter en klinisk undersøkelse kombinert med kommunikasjon med A ville ha kjent igjen symptomer på det som kunne være et smertesyndrom under utvikling. En målrettet smertebehandling kunne da ha vært satt i verk i stedet for å bare å legge ny gips og minnet om øvelser. Det vises til professor Hoves forklaring om at det er unormalt med slike smerter så vidt lenge etter en bruddskade.

Lagmannsrettens samlede vurdering er at den behandlingen A fikk på A-hus, ikke var i samsvar med god medisinsk praksis for behandling av denne type skader. Det foreligger da en svikt ved den helsehjelpen A fikk som følge av at smertesyndromet CRPS først ble diagnostisert 9. februar 2012.

Hele saken om smertesyndromet i sin helhet kan leses hos lovdata.no.

https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2016-104077

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen
Vi vurderer din sak helt gratis. Din sak sendes inn kryptert og forblir privat behandlet hos oss.


Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.