Vår klient fikk erstatning for smertesyndrom (CRPS) etter feilbehandling av håndleddsbrudd.

Av 18. desember 2017oktober 20th, 2020Pasientskade
Smertesyndrom (CRPS) etter håndleddsbrudd

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen bistod klient i krav om pasientskade erstatning for smertesyndrom (CRPS) oppstått under oppfølgingen av et opprinnelig håndleddsbrudd.

Sakens bakgrunn om smertesyndromet (CRPS)

I desember 2011 falt vår klient og fikk bruddskader i venstre håndledd. Bruddet hadde en feilstilling som ble reponert ved A-hus v/ Lillestrøm sykehus, og pasienten fikk lagt på gips samme dag. Gipsen ble byttet to ganger i behandlingsperioden. I februar 2012 ble det konkludert med at klienten hadde fått komplekst regionalt smertesyndrom (Complex Regional Pain Syndrome, CRPS), tidligere kalt refleksdystrofi.

Lagmannsrettens konklusjon om rett til erstatning

Saken gjaldt behandling av håndleddsbrudd. Et hovedspørsmål var om det var svikt ved behandlingen pasienten hadde fått, jf. pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav a. Lagmannsrettens vurdering var at det ikke var en svikt at det ble besluttet å behandle skaden konservativt fremfor å operere. Lagmannsrettens kom imidlertid frem til at det var svikt ved den videre behandlingen og oppfølgingen. Retten konkluderte med at vår klient hadde rett til erstatning etter pasientskadeloven.

Nærmere om svikten ved behandlingen av smertesyndrom (CRPS)

I desember 2011 oppsøkte vår klient legevakten på grunn av store smerter og plager. Gipsen ble skiftet av en sykepleier som hadde konferert med lege. Klienten ble til tross for langvarige smerter, tilbakemeldinger om at gipsen var for trang, de gjentatte skiftene av gipsen, problemene med å bevege og bøye fingrene og den tilstanden som er beskrevet av klienten, ikke tilsett og undersøkt av lege. Det legges til grunn som overveiende sannsynlig at en lege med erfaring med behandling av bruddskader etter en klinisk undersøkelse kombinert med kommunikasjon med klienten ville ha kjent igjen symptomer på det som kunne være et smertesyndrom (CRPS) under utvikling. En målrettet smertebehandling kunne da ha vært satt i verk i stedet for å bare å legge ny gips og minnet om øvelser. Det ble vist til sakkyndiges uttalelse om at det er unormalt med slike smerter så lenge etter en bruddskade.

Lagmannsrettens samlede vurdering ble at behandlingen vår klient fikk på A-hus, ikke var i samsvar med god medisinsk praksis for behandling av håndleddsbrudd med utvikling av smertesyndrom (CRPS). Det foreligger da en svikt ved den helsehjelpen klienten fikk som følge av at smertesyndromet (CRPS) først ble diagnostisert i februar 2012.

Hele saken om smertesyndromet (CRPS) i sin helhet kan leses hos lovdata.no.

https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2016-104077

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen
Vi vurderer din sak helt gratis. Din sak sendes inn kryptert og forblir privat behandlet hos oss.


    Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.