Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS

Advokater spesialisert innen personskadeerstatning og forsikringsoppgjør

Om Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS er spesialisert innen forsikringsoppgjør og erstatningsrett. Firmaet er en del av kontorfellesskapet Advokatene i Håndverkeren bestående av advokater som alle er medlemmer av Den Norske Advokatforening. Advokatene i Håndverkeren  har solid erfaring innenfor de fleste juridiske områder. Særkompetansen varierer hos den enkelte, men sammen tilbyr vi juridisk bistand innen de fleste rettsområder. Våre klienter er i hovedsak privatpersoner, men vi har også oppdrag for små og mellomstore bedrifter.

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS legger vekt på personlig kontakt med tett oppfølging og tilgjengelighet under hele saksgangen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Advokat Roar Bolæren Ellefsen

Advokat Bolæren Ellefsen har solid erfaring innen forsikringsoppgjør og erstatningsrett. I tillegg til alminnelig juridikum, har han spesialfag i forsikringsrett og trygderett fra Universitet i Oslo. Han har arbeidet med erstatnings- og forsikringssaker, og særlig personskadesaker, helt siden 1998. Han har tidligere vært ansatt i Sparebank1 forsikring, Advokatene Rivrud & Co, Gjensidige forsikring, Pasientskadenemnda, samt Personskadeadvokaten AS.

Med tidligere arbeidserfaring fra forsikringsselskaper og Pasientskadenemnda har han god kjennskap til motpartens interne praksis og prosedyrer. Dette har vist seg svært nyttig i mange saker.

Bolæren Ellefsen har omfattende forhandlingserfaring, og har prosedert en lang rekke personskadesaker for tingrett og lagmannsrett med godt resultat.

Advokat Bolæren Ellefsen har i tillegg bred erfaring som bistandsadvokat.

Advokat Hans Kristian Sandgrind

Advokat Sandgrind var ferdig utdannet jurist våren 1994.  Han har spesialfag i blant annet forsikringsrett og trygderett.  Advokat Sandgrind har også hatt sensoroppdrag ved det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har jobbet med personskaderelaterte spørsmål i over 17 år. Først i Rikstrygdeverket, senere i Norsk Pasientskadeerstatning og  Pasientskadenemnda, samt i Personskadeadvokaten AS.

Advokat Sandgrind har prosedert et stort antall personskadeerstatningssaker for tingrett og lagmannsrett. Advokat Sandgrind har også en betydelig erfaring hva gjelder forhandlinger.

Advokatfullmektiger

Advokatfullmektiger blir satt til å utføre arbeid i den enkelte sak under ledelse av ansvarlig advokat.

Kontakt oss

Har du spørsmål kan du trygt ta kontakt med oss. Alle henvendelser behandles konfidensielt.


    Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.