Bilansvarsforsikringen omfatter skade etter nedstigning fra førerhus

Av NyheterNo Comments

Høyesterett tilkjente nylig erstatning til en person som skadet seg i forbindelse med nedstigning fra førerhuset på en tankbil. Fra gulvet i førerhuset og ned til bakken var det ca. 1,5 meter. Vedkommende skled og fikk skade i skulderen slik at han måtte slutte som yrkessjåfør. Høyesterett fant ikke grunnlag for å klandre vedkommende for at skaden skjedde. Blant annet under henvisning til det faremomentet som høyden på førerhuset utgjorde, kom Høyesterett til at skaden måtte dekkes av bilansvarsforsikringen ettersom bilansvarslova § 4 omfatter skade som motorvogna ”gjer”.

Les hele dommen her http://www.domstol.no/upload/HRET/saknr2011-1641_anonymisert_.pdf

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS er et av landets ledende advokatfirmaer innen personskadeerstatning etter trafikkulykker. Vi har mer enn 25 års erfaring. 

NAV: Diagnose mens du venter

Av NyheterNo Comments

NAV innhenter legevurderinger i stort omfang for å finne ut om skadelidte har rett på trygdeytelser eller ikke. Mange leger tjener store penger på å utarbeide slike legeerklæringer for NAV. Men hvor grundige er disse vurderingene? Og har egentlig legen den riktige kompetansen til å vurdere skaden? Programmet Brennpunkt fra NRK har satt fokus på denne tematikken. Her får du blant annet møte en person med alvorlig lungesykdom som fikk avslag fra NAV etter at en gynekolog hadde vurdert lungeskaden(!).

Se programmet her; http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/791200/

Hvis du opplever lignende feil i forbindelse med din yrkesskadesak ser vi gjerne at du tar kontakt med oss. Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS er et av landets ledende advokatfirmaer innen yrkesskadeerstatning. Vi har mer enn 25 års erfaring innen fagfeltet.

NPE tilkjenner erstatning for narkolepsi som følge av pandemrixvaksinen mot svineinfluensa

Av Nyheter

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har nå gitt medhold i tre saker om krav på erstatning for barn i alderen 8 til 15 år som har utviklet narkolepsi etter vaksinasjon mot svineinfluensa. Etter en grundig vurdering har nå NPE konkludert med at pandemrixvaksinen er årsak til narkolepsitilstanden og således tilkjent erstatning.

NPE har så langt mottatt 86 saker som dreier seg om vaksinasjonen mot svineinfluensa. Av disse er 25 saker blitt ferdigbehandlet. Av disse er det gitt avslag i hele 18 saker og kun 7 har fått medhold. I tillegg til de tre sakene med narkolepsi hos barn, har fire erstatningssøkere fått medhold for andre typer skader enn narkolepsi. Av de 61 resterende sakene som enda ikke er ferdigbehandlet, gjelder 20 saker barn under 18 år.

Rundt 2,2 millioner nordmenn (dvs. hele 45 prosent av befolkningen!) ble vaksinert med Pandemrix i løpet av svineinfluensapandemien. 598 000 av disse var barn og unge under 19 år. Hvor mange av disse som har utviklet narkolepsi eller andre komplikasjoner og dermed har krav på erstatning gjenstår å se. Det er imidlertid åpenbart at antallet kan bli betydelig.

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS har mer enn 25 års erfaring med pasientskadesaker. Vi bistår deg gjerne med å fremsette krav om erstatning etter påført narkolepsi og andre komplikasjoner etter influensavaksine.

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen
Vi vurderer din sak helt gratis. Din sak sendes inn kryptert og forblir privat behandlet hos oss.


Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.