Kategori

Nyheter

Høyere erstatning til forbipasserende rammet av 22.juli-bomben

Av Nyheter

Forbipasserende  som ble rammet av bomben i regjeringskvartalet 22. juli får nå erstatning tilsvarende statsansatte. Det har Erstatningsnemnda for voldsofre nylig bestemt.

Bekir Güvenc befant seg i nærheten av Høyesteretts plass da bomben gikk av. Kontoret for Voldsoffererstatning reduserte oppreisningserstatningen hans fordi han ikke var statsansatt og jobbet i regjeringskvartalet.

Klageinstansen ved Erstatningsnemnda gav imidlertid Güvenc fullt medhold i at han har rett på tilsvarende erstatning som de statsansatte. Dette på tross av at han kun var i ferd med å «gå forbi». Erstatningen ble økt fra 45 000 til  200.000 kroner.

Erstatningsnemndas vedtak vil ha stor betydning for andre som befant seg i en tilsvarende situasjon.

Erstatningen til de statsansatte har i voldsoffersakene variert mellom kr 500.000/350.000/200.000 alt etter hvor livstruende situasjonen var og omfanget av skadene man ble påført, herunder psykiske og/eller fysiske skader.

NPE gir nå også voksne rett til erstatning etter svineinfluensavaksinen

Av Nyheter

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har i tre saker nylig  gitt voksne medhold i rett til erstatning etter å ha fått narkolepsi som følge av svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Alle tre fikk symptomer forholdsvis raskt etter vaksinasjonen. Derfor mener Norsk Pasientskadeerstatning at det er sannsynlig årsakssammenheng og at det er riktig å gi erstatning.

Tidligere er det kun barn som har fått erstatning, men nå er det altså gitt medhold til tre voksne som har fått narkolepsi etter Pandemrixvaksineringen.

Nye tall fra NPE viser at de har mottatt totalt 292 etter Pandemrix-vaksinen og har utbetalt drøye 16 millioner kroner i erstatning.  I 52 saker er det gitt medhold. 

Beregninger har vist at det er omtrent ni ganger så høy risiko for å få søvnsykdommen hos de som er vaksinert, enn hos de som ikke er det.

Narkolepsi er en nevrologisk sykdom som blant annet kjennetegnes av plutselige og ukontrollerbare søvnanfall.

Les mer om erstatning etter Pandemriksvaksinen her :

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.10906225

Mange får hjerneskade etter en ulykke uten å være klar over det, og uten å få nødvendig behandling

Av Nyheter

Stine Skjelberg og familien spilte bandy på en islagt bane i Bærum i 2005. Plutselig faller hun og slår hodet i isen. Slik begynner hennes sykehistorie.

De neste årene skal bli preget av endeløse nedturer. Først kommer hodepinen, samt smerte i nakke og rygg. Hun blir overfølsom for lys og lyd. Plaget av kvalme, og får til slutt problemer med å være sammen med andre mennesker.(…)

Hvert år blir nesten 9.000 nordmenn innlagt på sykehus med hodeskader. Samtidig rammes 15.000 personer i landet av hjerneslag.

– Alle disse får en såkalt usynlig hjerneskade. For noen forsvinner problemene etter kort tid, for andre forblir skaden permanent, sier Andreas Schillinger som er overlege ved seksjonen for hjerneskader på Sunnaas sykehus.

En usynlig hjerneskade defineres som en kognitiv svikt. Mange som rammes av dette opplever små og store vansker med å takle hverdagen.

Les hele artikkelen på Aftenposten.no;  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/–Jeg-horte-det-knase-Ada-hodet-traff-isen-7070479.html

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS er spesialister på personskadeerstatning  og har god erfaring med å håndtere erstatningssaker etter hjerneskade. Ta kontakt med oss i dag for en gratis  og uforpliktende vurdering av din sak.

87 pasienter med erstatningskrav til Ahus

Av Nyheter

Norsk pasientskadeerstatning har fått 87 krav om erstatning etter skader ved Ahus i 2011.

Av disse er 61 saker fortsatt til behandling hos Norsk pasientskadeerstatning (Npe), hvorav fem av sakene omhandler dødsfall ved Akershus universitetssykehus i fjor.

26 erstatningssaker er ferdigbehandlet, og ti av sakene fikk pasientene medhold.

Sykehuset har tidligere vært i Fylkesmannens søkelys for blant annet ni unaturlige dødsfall knyttet til bemanningsproblemer og uforsvarlig drift.

Se hele artikkelen her: https://www.abcnyheter.no/nyheter

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS har mer enn 25 års erfaring med pasientskadesaker. Vi bistår deg gjerne med å fremsette krav om erstatning etter pasientskade ved Ahus

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen
Vi vurderer din sak helt gratis. Din sak sendes inn kryptert og forblir privat behandlet hos oss.


    Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.