Kategori

Nyheter

Høyere erstatning til forbipasserende rammet av 22.juli-bomben

Av Nyheter

Forbipasserende  som ble rammet av bomben i regjeringskvartalet 22. juli får nå erstatning tilsvarende statsansatte. Det har Erstatningsnemnda for voldsofre nylig bestemt.

Bekir Güvenc befant seg i nærheten av Høyesteretts plass da bomben gikk av. Kontoret for Voldsoffererstatning reduserte oppreisningserstatningen hans fordi han ikke var statsansatt og jobbet i regjeringskvartalet.

Klageinstansen ved Erstatningsnemnda gav imidlertid Güvenc fullt medhold i at han har rett på tilsvarende erstatning som de statsansatte. Dette på tross av at han kun var i ferd med å «gå forbi». Erstatningen ble økt fra 45 000 til  200.000 kroner.

Erstatningsnemndas vedtak vil ha stor betydning for andre som befant seg i en tilsvarende situasjon.

Erstatningen til de statsansatte har i voldsoffersakene variert mellom kr 500.000/350.000/200.000 alt etter hvor livstruende situasjonen var og omfanget av skadene man ble påført, herunder psykiske og/eller fysiske skader.

NPE gir nå også voksne rett til erstatning etter svineinfluensavaksinen Pandemrix

Av Nyheter

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har i tre saker nylig  gitt voksne medhold i rett til erstatning etter å ha fått narkolepsi som følge av svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Alle tre fikk symptomer forholdsvis raskt etter vaksinasjonen. Derfor mener Norsk Pasientskadeerstatning at det er sannsynlig årsakssammenheng og at det er riktig å gi erstatning.

Tidligere er det kun barn som har fått erstatning, men nå er det altså gitt medhold til tre voksne som har fått narkolepsi etter Pandemrixvaksineringen.

Nye tall fra NPE viser at de har mottatt totalt 292 etter Pandemrix-vaksinen og har utbetalt drøye 16 millioner kroner i erstatning.  I 52 saker er det gitt medhold. 

Beregninger har vist at det er omtrent ni ganger så høy risiko for å få søvnsykdommen hos de som er vaksinert, enn hos de som ikke er det.

Narkolepsi er en nevrologisk sykdom som blant annet kjennetegnes av plutselige og ukontrollerbare søvnanfall.

Les mer om erstatning etter Pandemriksvaksinen her :

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.10906225

Mange får hjerneskade etter en ulykke uten å være klar over det, og uten å få nødvendig behandling

Av Nyheter

Stine Skjelberg og familien spilte bandy på en islagt bane i Bærum i 2005. Plutselig faller hun og slår hodet i isen. Slik begynner hennes sykehistorie.

De neste årene skal bli preget av endeløse nedturer. Først kommer hodepinen, samt smerte i nakke og rygg. Hun blir overfølsom for lys og lyd. Plaget av kvalme, og får til slutt problemer med å være sammen med andre mennesker.(…)

Hvert år blir nesten 9.000 nordmenn innlagt på sykehus med hodeskader. Samtidig rammes 15.000 personer i landet av hjerneslag.

– Alle disse får en såkalt usynlig hjerneskade. For noen forsvinner problemene etter kort tid, for andre forblir skaden permanent, sier Andreas Schillinger som er overlege ved seksjonen for hjerneskader på Sunnaas sykehus.

En usynlig hjerneskade defineres som en kognitiv svikt. Mange som rammes av dette opplever små og store vansker med å takle hverdagen.

Les hele artikkelen på Aftenposten.no;  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/–Jeg-horte-det-knase-Ada-hodet-traff-isen-7070479.html

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS er spesialister på personskadeerstatning  og har god erfaring med å håndtere erstatningssaker etter hjerneskade. Ta kontakt med oss i dag for en gratis  og uforpliktende vurdering av din sak.

87 pasienter med erstatningskrav til Ahus

Av Nyheter

Norsk pasientskadeerstatning har fått 87 krav om erstatning etter skader ved Ahus i 2011.

61 av sakene er fortsatt til behandling hos Norsk pasientskadeerstatning (Npe), hvorav fem av sakene omhandler dødsfall ved Akershus universitetssykehus i fjor.

26 erstatningssaker er ferdigbehandlet, og ti av sakene fikk pasientene medhold.

Se hele artikkelen her: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10045833

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS har mer enn 25 års erfaring med pasientskadesaker. Vi bistår deg gjerne med å fremsette krav om erstatning etter pasientskade ved Ahus

Definerer ulykker som uhell – unngår erstatningsplikt

Av NyheterNo Comments

Da Tine Kristiansen (22) ble invalid, fikk hun null i erstatning. Fordi ulykken skjedde på «feil» måte. En ulykke for vanlige folk, er ikke nødvendigvis en ulykke for forsikringsselskapene .

Falt og brukket foten i alpinbakken? Slått ut tennene etter sykkelvelt? Skadet ryggen i en stupeulykke? Da må du krysse fingrene og håpe at du skadet deg på «riktig» måte. Ellers kan forsikringsselskapene avslå erstatning, med henvisning til selskapenes egen definisjon av en ulykke: “Skade på kroppen, forårsaket av en plutselig, ytre, fysisk begivenhet”.

Tine Kristiansen (22) har akkurat fått erfare hva definisjonen betyr i praksis. Da den hardtsatsende håndballspilleren pådro seg en alvorlig hofteskade i en kamp rett før jul i 2010, skulle det bli en av flere nedturer.

Les hele artikkelen i dn.no; http://www.dn.no/privatokonomi/article2462114.ece

Fått avslag i forsikringssaken din? I tvil om du har blitt tilbudt riktig erstatning?

Ta kontakt på telefon 22 41 21 21, eventuelt send oss en e-post til: advokat@adse.no. Du kan også benytte kontaktskjemaet nedenfor. Vi svarer deg innen 24 timer.

Fikk voldsoffererstatning selv om voldtektsaken ble henlagt ut fra bevisets stilling

Av Nyheter

En bergenskvinne opplevde at voldtektssaken ble henlagt av politiet. Etter tre år fikk hun likevel erstatning fra Staten, melder NRK.

Under en pirattaxitur for tre år siden ble Tonje (22) voldtatt. Etter å ha flyktet fra mannen dro hun rett til politihuset og voldtekstmottaket for å sikre bevis.

Tonje trodde hun hadde gjort alt rett for å sikre at mannen ble tatt. Noen dager senere ble gjerningsmannen tatt etter DNA-treff.

Men mannen forklarte til politiet at det ikke var snakk om noen voldtekt. Etter noen måneder ble saken henlagt. Tonje opplevde det som svært vanskelig å ikke bli trodd.

Politiet kan ikke kommentere den konkrete saken. De er likevel klare på at voldtektssaker ofte er spesielt vanskelige på grunn av bevisbyrden.

I en del typer saker er det rett og slett påstand mot påstand. Man har ingen andre bevis enn at det har foregått seksuelt samkvem, men det er lite tegn på voldsutøvelse og ikke vitner til stede, sier politiet. I slike tilfeller er det lite politiet kan gjøre, selv om de skulle tro den fornærmede.

Til tross for at voldtektssaken til Tonje ble henlagt to ganger, ga hun og familien seg ikke. Etter tre års kamp har hun nå fått innvilget voldsoffererstatning, til tross for at saken ble henlagt og gjerningsperson aldri ble fremstilt for retten.  Det var en god følelse å endelig bli trodd av noen og at vi fikk en form for rettferdighet, forteller Tonje.

Langt fra alle gjør som Tonje og søker om voldsoffererstatning. I fjor fikk 250 voldtektsoffere hvor det ikke ble reist straffesak likevel innvilget voldsoffererstatning.

Ressurssenteret Dixie som er en interresseorganisasjon for voldtektsofre mener mange flere burde søke om oppreisningserstatning. Kun ti prosent av de som faktisk kan søke gjør det. Da har du på en måte blitt trodd, sier Ingrid Blessom i Dixi. Både psykisk og fysisk kan voldtekt ha en stor påvirkning på offeret. Kanskje blir det vanskelig å fortsette i studier eller jobb. Da får man i det minste en økonomisk kompensasjon.

Tonje forstår at mange kvinner lar være å anmelde voldtekter når så mange saker blir henlagt. Hun mener systemet må endres.

Regjeringen lover nå å se på problemstillingen rundt voldtekt. De varsler nå en egen handlingsplan.

Har du blitt utsatt for vold vil vi anbefale at du tar kontakt med oss. Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS er et av landets ledende advokatfirmaer innen personskadeerstatning. Vi har mer enn 25 års erfaring innen fagfeltet. 

Ektemann mishandlet av kona i 41 år

Av NyheterNo Comments

Salten tingrett fastslår i en fersk dom at «Mannen har i 41 år levd under et nærmest konstant terrorregime, preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold og annen trakassering».

Retten fastslo enstemmig at en kvinne (72) jevnlig har opptrådt voldelig, truende, og psykisk trakassert og krenket sin ektemann, uten foregående provokasjon fra mannen og flere ganger med barna til stede.

Kvinnen skal også ha tvunget mannen sin til å bo i kjellerstuen, og begrenset hans tilgang mat, toalett, dusj og telefon. Ifølge dommen skal hun i perioder også ha kastet posten og medisinene hans.

I følge dommen skal kvinnen jevnlig ha slått mannen med en jernstang, en lampefot og annet inventar. Hun skal også ha kastet gjenstander på mannen, og spyttet på ham.

Klærne hans skal ha blitt klippet opp og kastet og ved flere anledninger ødela hun nattesøvnen for mannen og barna ved å opptre høylytt utagerende.

Opprinnelig var det kvinnen som anmeldte mannen sin til politiet for å ha trakassert henne, men da etterforskningen startet ble saken snudd på hodet.

Tingretten mener det er bevist at kvinnen i perioden mellom 1969 og 2010 mishandlet mannen.

Det er på bakgrunn av forklaringene til ekteparets barn og familiens naboer at tingretten kom fram til dommen.

Nå er den tidligere ustraffede kvinnen dømt til tre års ubetinget fengsel for både psykisk og fysisk mishandling. Fornærmede døde tidligere i år.

Dommen er etter det vi kjenner til enestående i Norge.

Har du blitt utsatt for voldshandlinger, ta kontakt. Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS har mer enn 25 års erfaring  og er et av landets ledende advokatfirmaer innen voldsoffererstatning.  

Bilansvarsforsikringen omfatter skade etter nedstigning fra førerhus

Av NyheterNo Comments

Høyesterett tilkjente nylig erstatning til en person som skadet seg i forbindelse med nedstigning fra førerhuset på en tankbil. Fra gulvet i førerhuset og ned til bakken var det ca. 1,5 meter. Vedkommende skled og fikk skade i skulderen slik at han måtte slutte som yrkessjåfør. Høyesterett fant ikke grunnlag for å klandre vedkommende for at skaden skjedde. Blant annet under henvisning til det faremomentet som høyden på førerhuset utgjorde, kom Høyesterett til at skaden måtte dekkes av bilansvarsforsikringen ettersom bilansvarslova § 4 omfatter skade som motorvogna ”gjer”.

Les hele dommen her http://www.domstol.no/upload/HRET/saknr2011-1641_anonymisert_.pdf

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS er et av landets ledende advokatfirmaer innen personskadeerstatning etter trafikkulykker. Vi har mer enn 25 års erfaring. 

NAV: Diagnose mens du venter

Av NyheterNo Comments

NAV innhenter legevurderinger i stort omfang for å finne ut om skadelidte har rett på trygdeytelser eller ikke. Mange leger tjener store penger på å utarbeide slike legeerklæringer for NAV. Men hvor grundige er disse vurderingene? Og har egentlig legen den riktige kompetansen til å vurdere skaden? Programmet Brennpunkt fra NRK har satt fokus på denne tematikken. Her får du blant annet møte en person med alvorlig lungesykdom som fikk avslag fra NAV etter at en gynekolog hadde vurdert lungeskaden(!).

Se programmet her; http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/791200/

Hvis du opplever lignende feil i forbindelse med din yrkesskadesak ser vi gjerne at du tar kontakt med oss. Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS er et av landets ledende advokatfirmaer innen yrkesskadeerstatning. Vi har mer enn 25 års erfaring innen fagfeltet.

NPE tilkjenner erstatning for narkolepsi som følge av pandemrixvaksinen mot svineinfluensa

Av Nyheter

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har nå gitt medhold i tre saker om krav på erstatning for barn i alderen 8 til 15 år som har utviklet narkolepsi etter vaksinasjon mot svineinfluensa. Etter en grundig vurdering har nå NPE konkludert med at pandemrixvaksinen er årsak til narkolepsitilstanden og således tilkjent erstatning.

NPE har så langt mottatt 86 saker som dreier seg om vaksinasjonen mot svineinfluensa. Av disse er 25 saker blitt ferdigbehandlet. Av disse er det gitt avslag i hele 18 saker og kun 7 har fått medhold. I tillegg til de tre sakene med narkolepsi hos barn, har fire erstatningssøkere fått medhold for andre typer skader enn narkolepsi. Av de 61 resterende sakene som enda ikke er ferdigbehandlet, gjelder 20 saker barn under 18 år.

Rundt 2,2 millioner nordmenn (dvs. hele 45 prosent av befolkningen!) ble vaksinert med Pandemrix i løpet av svineinfluensapandemien. 598 000 av disse var barn og unge under 19 år. Hvor mange av disse som har utviklet narkolepsi eller andre komplikasjoner og dermed har krav på erstatning gjenstår å se. Det er imidlertid åpenbart at antallet kan bli betydelig.

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS har mer enn 25 års erfaring med pasientskadesaker. Vi bistår deg gjerne med å fremsette krav om erstatning etter påført narkolepsi og andre komplikasjoner etter influensavaksine.

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen
Vi vurderer din sak helt gratis. Din sak sendes inn kryptert og forblir privat behandlet hos oss.


Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.