Kategori

Nyheter

Er du anklaget for forsikringssvindel? Kontakt advokatfirma Sandgrind Ellefsen for hjelp.

Ny rapport viser rekordmye forsikringssvindel i 2017

Av Nyheter
Finans Norge har nå utgitt svindelrapport for 2017. Den viser at det ble begått forsikringssvindel for omlag 428 millioner kroner. Aldri før har det blitt avdekket så mange sviksaker. I følge rapporten er de groveste svindelsakene knyttet til uføreforsikringer. Ser man derimot på antall saker, begås det mest svindel innen skadeforsikring, herunder reiseforsikring, bilforsikring og innbo.

Read More

Høyere erstatning til forbipasserende rammet av 22.juli-bomben

Av Nyheter

Forbipasserende  som ble rammet av bomben i regjeringskvartalet 22. juli får nå erstatning tilsvarende statsansatte. Det har Erstatningsnemnda for voldsofre nylig bestemt.

Bekir Güvenc befant seg i nærheten av Høyesteretts plass da bomben gikk av. Kontoret for Voldsoffererstatning reduserte oppreisningserstatningen hans fordi han ikke var statsansatt og jobbet i regjeringskvartalet.

Klageinstansen ved Erstatningsnemnda gav imidlertid Güvenc fullt medhold i at han har rett på tilsvarende erstatning som de statsansatte. Dette på tross av at han kun var i ferd med å «gå forbi». Erstatningen ble økt fra 45 000 til  200.000 kroner.

Erstatningsnemndas vedtak vil ha stor betydning for andre som befant seg i en tilsvarende situasjon.

Erstatningen til de statsansatte har i voldsoffersakene variert mellom kr 500.000/350.000/200.000 alt etter hvor livstruende situasjonen var og omfanget av skadene man ble påført, herunder psykiske og/eller fysiske skader.

Vi vurderer din sak helt gratis.

Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.