Kategori

Nyheter

Er du anklaget for forsikringssvindel? Kontakt advokatfirma Sandgrind Ellefsen for hjelp.

Ny rapport viser rekordmye forsikringssvindel i 2017

Av Nyheter
Finans Norge har nå utgitt svindelrapport for 2017. Den viser at det ble begått forsikringssvindel for omlag 428 millioner kroner. Aldri før har det blitt avdekket så mange sviksaker. I følge rapporten er de groveste svindelsakene knyttet til uføreforsikringer. Ser man derimot på antall saker, begås det mest svindel innen skadeforsikring, herunder reiseforsikring, bilforsikring og innbo.

Read More

Høyere erstatning til forbipasserende rammet av 22.juli-bomben

Av Nyheter

Forbipasserende  som ble rammet av bomben i regjeringskvartalet 22. juli får nå erstatning tilsvarende statsansatte. Det har Erstatningsnemnda for voldsofre nylig bestemt.

Bekir Güvenc befant seg i nærheten av Høyesteretts plass da bomben gikk av. Kontoret for Voldsoffererstatning reduserte oppreisningserstatningen hans fordi han ikke var statsansatt og jobbet i regjeringskvartalet.

Klageinstansen ved Erstatningsnemnda gav imidlertid Güvenc fullt medhold i at han har rett på tilsvarende erstatning som de statsansatte. Dette på tross av at han kun var i ferd med å «gå forbi». Erstatningen ble økt fra 45 000 til  200.000 kroner.

Erstatningsnemndas vedtak vil ha stor betydning for andre som befant seg i en tilsvarende situasjon.

Erstatningen til de statsansatte har i voldsoffersakene variert mellom kr 500.000/350.000/200.000 alt etter hvor livstruende situasjonen var og omfanget av skadene man ble påført, herunder psykiske og/eller fysiske skader.

NPE gir nå også voksne rett til erstatning etter svineinfluensavaksinen Pandemrix

Av Nyheter

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har i tre saker nylig  gitt voksne medhold i rett til erstatning etter å ha fått narkolepsi som følge av svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Alle tre fikk symptomer forholdsvis raskt etter vaksinasjonen. Derfor mener Norsk Pasientskadeerstatning at det er sannsynlig årsakssammenheng og at det er riktig å gi erstatning.

Tidligere er det kun barn som har fått erstatning, men nå er det altså gitt medhold til tre voksne som har fått narkolepsi etter Pandemrixvaksineringen.

Nye tall fra NPE viser at de har mottatt totalt 292 etter Pandemrix-vaksinen og har utbetalt drøye 16 millioner kroner i erstatning.  I 52 saker er det gitt medhold. 

Beregninger har vist at det er omtrent ni ganger så høy risiko for å få søvnsykdommen hos de som er vaksinert, enn hos de som ikke er det.

Narkolepsi er en nevrologisk sykdom som blant annet kjennetegnes av plutselige og ukontrollerbare søvnanfall.

Les mer om erstatning etter Pandemriksvaksinen her :

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.10906225

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen
Vi vurderer din sak helt gratis. Din sak sendes inn kryptert og forblir privat behandlet hos oss.


Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.