Det lønner seg å kjempe II

Av 28. oktober 2019 Nyheter
Kjemp for din erstatningssak

Vår klient ble uforskyldt skadet i en bilulykke i 2011. Et møtende kjøretøy kom over i hennes kjørefelt og frontkolliderte. Klienten satt fastklemt i vraket i over en time før redningsmannskapet klarte å skjære henne løs. Hun ble fraktet til sykehus hvor det blant annet konstatert flere knusningsbrudd i ankel. Etter hvert utviklet det seg brennende hudsmerter (nevrodystrofi) i foten. Hun fikk innsatt smertepumpe, og måtte gjennom flere operative inngrep med blant annet innsetting av plate og skruer. Det ble også konstatert klare symptomer på posttraumatisk stress syndrom (PTSD).

Klienten gikk først på sykepenger i ett år, og deretter arbeidsavklaringspenger i fire år. Etter det avslo NAV ytterligere stønad.

På vegne av klienten ble det fremsatt krav på erstatning. Selskapet avslo. Man fikk imidlertid selskapet med på å  innhente spesialisterklæring. Spesialisten konkluderte med varig medisinsk invaliditet på 30 %.

Etter at spesialisterklæringen forelå fremsatte selskapet et «skambud» på kr 600 000 som fullt og endelig erstatningsoppgjør. Selskapet begrunnet dette i hovedsak med at det var andre årsaker til at hun ikke var tilbake i arbeid, og at tapet ikke var erstatningsmessig. Etter råd fra oss, avslo klienten. Til tross for inngående forhandlinger med selskapet kom man ikke til enighet.

Parallelt med dette søkte klienten om uføretrygd. Dette ble avslått , og senere opprettholdt av NAV klageinstans. Vedtaket ble påanket til Trygderetten som stadfestet vedtaket.

Klienten var på skadetidspunktet etablert i enebolig sammen med ektemann og barn. Trafikkulykken førte imidlertid også med seg problemer i samliv og økonomi. Det hele endte med separasjon, og fordi hun hverken fikk erstatning eller støtte fra NAV ble hun nødt til å flytte inn i en campingvogn.

Selskapet påberopte seg etter hvert foreldelse, og man ble på vegne av klienten tvunget til å ta ut forliksklage. Forliksforhandlingene førte heller ikke saken nærmere en løsning, og man tok ut stevning. Man fikk retten med på å oppnevne medisinsk sakkyndig. Den rettsoppnevnte sakkyndige konkluderte nå med en varig medisinsk invaliditet på hele 50%.

I tiden før saken skulle opp for tingretten ble det holdt inngående forliksforhandlinger. Men heller ikke dette førte frem.  Kun dager før saken skulle opp for tingretten la imidlertid selskapet seg flat, og aksepterte klientens forlikstilbud som nå beløp seg på hele kr 3 500 000.

Til historien hører også at NAV har gjenopptatt uføresaken, og at det kun gjenstår formalia før hun får innvilget full uføretrygd.

Denne saken er nok et eksempel på hvor viktig det er å ikke gi seg.

Få rett erstatning til rett tid. Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS er spesialisert på forsikringsoppgjør etter trafikkulykker. Våre personskadeadvokater har mer enn 25 års erfaring, og er ett av landets ledende advokatfirmaer på området.

Ring 22 41 21 21 eller benytt kontaktskjema for gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen
Vi vurderer din sak helt gratis. Din sak sendes inn kryptert og forblir privat behandlet hos oss.


Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.