Ny rapport viser rekordmye forsikringssvindel i 2017

Er du anklaget for forsikringssvindel? Kontakt advokatfirma Sandgrind Ellefsen for hjelp.

Finans Norge har nå utgitt svindelrapport for 2017. Den viser at det ble begått forsikringssvindel for omlag 428 millioner kroner. Aldri før har det blitt avdekket så mange sviksaker. I følge rapporten er de groveste svindelsakene knyttet til uføreforsikringer. Ser man derimot på antall saker, begås det mest svindel innen skadeforsikring, herunder reiseforsikring, bilforsikring og innbo.

Rapporten tar kun for seg forhold som betraktes som «svik» i henhold til forsikringsavtaleloven, jf. §§ 4-9, 13-8 og 13-9. Det kan dreie seg om alt fra å gi uriktige opplysninger ved avtaleinngåelse, innmelde fiktive saker, fremkalle skade med vilje, til å «plusse på litt ekstra» i forsikringsoppgjøret. Typiske eksempler på svik kan være å ødelegge et kjøretøy for så å melde det stjålet, sette fyr på eiendom, arrangere tyveri av verdigjenstander under ferieopphold i utlandet, eller tilbakeholde viktige opplysninger om egen helse ved tegning av forsikring.

Les mer om rapporten her; https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2018/03/rekordmye-forsikringssvindel-avslort/

Er du anklaget for forsikringssvindel?

Det å bli anklaget for forsikringssvindel er lite hyggelig, og kan få store konsekvenser. I tillegg til å bli nektet forsikringsutbetaling, vil man i de alvorligste tilfellene risikere fengselsstraff. Strafferammen for grovt forsikringsbedrageri er inntil seks år, se nye straffelov § 376. Forsikringsbedrageri kan dessuten være en effektiv stopper for yrkesplaner, blant annet i tilfeller der politiattest kreves. Forsikringssvindel på «rullebladet» vil også kunne bety at du ikke kommer inn på den skolen du hadde tenkt deg.

Ettersom forsikringssvindel er en så pass alvorlig anklage, stilles det strenge krav til å kunne konstatere «svik». Ikke sjelden viser det seg etter at advokat kommer inn i bildet at forsikringsselskapet likevel ikke kan hevde at det foreligger svindel i forsikringsavtalelovens, evt. straffelovens forstand. Har du fått en slik anklage rettet mot deg, bør du derfor snarlig ta kontakt med advokat slik at du får ivaretatt dine rettigheter.

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen har mer enn 25 års erfaring med denne type saker. Ta kontakt for uforpliktende og gratis vurdering av din sak.

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen
Vi vurderer din sak helt gratis. Din sak sendes inn kryptert og forblir privat behandlet hos oss.


    Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.