Mistet brystet etter slurv fra klinikk: Fikk medhold på alle punkter

Av 11. september 2014 september 7th, 2018 Nyheter, Pasientskade
Klient mistet brystet etter slurv fra klinikk, klient vant erstatningssak. Har du en lignende sak, kontakt Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen for rettslig hjelp for riktig erstatning.

I februar skrev vi om vår klient som måtte fjerne brystet etter slurv fra Colosseum-klinikken. Etter to klagerunder til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) uten hell, ble saken anket til Pasientskadenemnda (PSN). Pasientskadenemnda har nå slått fast at Colosseum-klinikken har gjort alvorlige feil, og nemnda har gitt vår klient medhold på alle punkter.

I sitt vedtak skriver PSN:

«Det er ikke journalført at man foretok en klinisk undersøkelse av pasientens bryster før inngrepet. Alminnelig god medisinsk praksis tilsier at en slik undersøkelse skulle vært utført. [..] Nemnda har etter dette kommet til at det foreligger en skade som følge av svikt ved ytelsen av helsehjelp.»

– Jeg er selvfølgelig veldig glad og lettet over kjennelsen. Nå håper jeg andre skal slippe å oppleve det samme, sier vår klient.

Ingen journalført forundersøkelse

Det var i mars 2012 at vår klient reiste til Colosseum-klinikken i Oslo for å få utført en plastisk brystoperasjon. Under selve inngrepet oppdaget plastikk-kirurgen en kul som han fjernet før han la inn silikonimplantatet.

Senere viste en prøve av kulen at den var ondartet, men da var kulen allerede fjernet. Ettersom kulen var fjernet kunne ikke kreftlegene vite nøyaktig hvor kulen hadde sittet og heller ikke hvor langt ut fra kulen det kunne finnes kreftvev. For å sikre seg at alt kreftvevet ble fjernet måtte legene fjerne hele brystet. Flere kreftleger har kommentert vår klient sin sak og de opplyser om at dersom de hadde fjernet kulen selv, så kunne brystet trolig vært reddet.

Ifølge vår klient ble det ikke utført noen klinisk forundersøkelse, noe som trolig ville avslørt kulen. Colosseum-klinikken i Oslo har heller ikke journalført noen slik klinisk forundersøkelse av vår klient.

Vil stoppe slurv ved private klinikker

Vår klient har hele tiden sagt at hun er sjeleglad for at kulen ble oppdaget såpass tidlig og at kreften kunne slås tilbake. Hun skulle likevel gjerne sluppet den to år lange kampen etter at kreftkulen ble fjernet på feil måte.

Så langt har vår klient vært gjennom syv operasjoner. Hun har mistet følelsen i store deler av det venstre brystet og i resten har hun varige smerter. Trolig må vår klient gjennom minst én operasjon til for å rette opp skaden. Operasjonene har medført en rekke infeksjoner, og i dag er hun ufør.

Vår klient sier hun først og fremst håper at andre skal slippe å gå igjennom det samme som henne.

– Vi må få stoppet måten Colosseum-klinikken, og eventuelt andre private klinikker, jobber på, sier hun.

Vår klient ønsker å endre regelverket, og planlegger derfor å sende saken videre til Helsetilsynet.

– Også private klinikker må få klart pålegg om å gjøre skikkelige forundersøkelser og selvfølgelig å journalføre disse, sier hun.

Vår klient er overbevist om at hun ikke er alene om å ha opplevd slurv med kliniske forundersøkelser.

– Etter at jeg selv opplevde dette, har også en venninne av meg opplevd det samme. Heller ikke hun fikk undersøkt brystene før hun skulle opereres på en annen klinikk, forteller hun.

Millionkrav

Det er vår advokat Hans Kristian Sandgrind som har bistått vår klient.

– Jeg er ikke så overrasket, men veldig fornøyd og lettet. Også over at kjennelsen er så klar, sier Sandgrind.

– Bare 12 prosent av alle klager til Pasientklagenemnda får medhold. Jeg har hele tiden ment vi hadde en sterk sak, sier han.

Nå vil Sandgrind og vår klient kreve erstatning fra Colosseum-klinikken. Erstatningen skal først og fremst dekke tapt arbeidsfortjeneste både fra de to årene som er gått siden operasjonen og for fremtiden, det vil si resten av vår klients yrkesaktive liv. I tillegg kommer utleggene hun har hatt og et krav om ménerstatning.

– Hvor mye det blir, vet vi ikke ennå, men det blir uten tvil et betydelig beløp, ganske sikkert et millionbeløp, sier Sandgrind.

Les mer om vår klient sin sak:

NRK Østlandssendingen: Klinikk slurvet: Katarina mistet brystet

Dagbladet: – Skulle ha undersøkt brystene hennes før inngrepet

Dagbladet: Kreftekspert: – Bemerkelsesverdig at den sakkyndige kom til at dette er god pasientbehandling

Dagbladet Pluss: Måtte fjerne hele brystet etter silikon-operasjon

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen
Vi vurderer din sak helt gratis. Din sak sendes inn kryptert og forblir privat behandlet hos oss.


Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.