Høyesterett godkjente kvikksølvforgiftning som yrkesskade

Tannhelsesekretær som tidligere jobbet med kvikksølv har krav på erstatning, kontakt Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen for rettslig hjelp.

Høyesterett avsa i desember 2013 en enstemmig dom hvor det gis medhold i at en tannhelsesekretær har krav på å få symptomer/sykdom etter kvikksølvforgiftning godkjent som yrkesskade av NAV.

Høyesterett gir i dommen klart uttrykk for at Trygderetten og trygdesystemet for øvrig har vært for strenge i sin praktisering av yrkesskadevilkårene.

Dommen medfører at NAV plikter å foreta en ny vurdering av disse sakene.

Har du tidligere fått avslag, eller fortsatt ikke har fremsatt krav om godkjent yrkesskade ovenfor NAV bør du vurdere å gjøre dette nå.

Du bør i tilfelle kunne vise til at (1) du har typiske symptomer på kvikksølvforgiftning, eksempelvis økt trettbarhet, konsentrasjonsnedsettelse, hukommelsessvikt, svimmelhet, giktplager, synsforstyrrelser, angst/depresjonsplager, (2) du har vært vært yrkeseksponert for kvikksølv, kvikksølvdamp, fortrinnsvis kobberamalgam, over en periode på minst 5-10 år, (3) symptomene oppstod innen rimelig tid etter kvikksølv eksponeringen.

Høyesterettsdommen I sin helhet finner du her: RT-2013-1642

Som spesialiserte advokater innen yrkesskade kan vi bistå deg med å fremme et slikt krav.