Høyesterett godkjente kvikksølvforgiftning som yrkesskade

Av 28. februar 2014september 7th, 2018Nyheter, Yrkesskade
Tannhelsesekretær som tidligere jobbet med kvikksølv har krav på erstatning, kontakt Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen for rettslig hjelp.

Høyesterett avsa i desember 2013 en enstemmig dom hvor det gis medhold i at en tannhelsesekretær har krav på å få symptomer/sykdom etter kvikksølvforgiftning godkjent som yrkesskade av NAV.

Høyesterett gir i dommen klart uttrykk for at Trygderetten og trygdesystemet for øvrig har vært for strenge i sin praktisering av yrkesskadevilkårene.

Dommen medfører at NAV plikter å foreta en ny vurdering av disse sakene.

Har du tidligere fått avslag, eller fortsatt ikke har fremsatt krav om godkjent yrkesskade ovenfor NAV bør du vurdere å gjøre dette nå.

Du bør i tilfelle kunne vise til at (1) du har typiske symptomer på kvikksølvforgiftning, eksempelvis økt trettbarhet, konsentrasjonsnedsettelse, hukommelsessvikt, svimmelhet, giktplager, synsforstyrrelser, angst/depresjonsplager, (2) du har vært vært yrkeseksponert for kvikksølv, kvikksølvdamp, fortrinnsvis kobberamalgam, over en periode på minst 5-10 år, (3) symptomene oppstod innen rimelig tid etter kvikksølv eksponeringen.

Høyesterettsdommen I sin helhet finner du her: RT-2013-1642

Som spesialiserte advokater innen yrkesskade kan vi bistå deg med å fremme et slikt krav.

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen
Vi vurderer din sak helt gratis. Din sak sendes inn kryptert og forblir privat behandlet hos oss.


    Du aksepterer vår personvernerklæring ved å sende inn dette skjemaet.