Narkolepsi kom som en bombe på alle fagfolk

Av 14. juli 2013mars 14th, 2018Nyheter

Preben Aavitsland, ekspert på smittevern, fortalte i et intervju med Aftenposten at han ble svært overrasket da bivirkningene av svineinfluensvaksinen ble kjent. 70 barn har hittil fått bekreftet narkolepsi utløst av Pandemrix-vaksinen.

– Du sa flere ganger da vaksineringen sto på at FHI ikke ventet farlige bivirkninger. Hvor overrasket ble du da narkolepsi-sammenhengen ble kjent?

– Svært overrasket. Dette kom som en bombe på alle fagfolk. Det er jo så overraskende at det ennå er en del som ikke helt vil tro det.

– Ville det vært rett å anbefale vaksinen dersom narkolepsi-bivirkningene var kjent da vurderingen ble tatt?

– Nei.

– Minst 32 mennesker døde av svineinfluensaen i 2009 og 2010 i Norge – er det beregnet hvor mange personer som ble reddet som følge av vaksinen?

– Nei, men vi ser at i Norge, Sverige og Finland, som var de landene som vaksinerte størst andel av befolkningen, hadde man en mye mindre H1N1-epidemi året etter, altså vinteren 2010–2011. Andre land, som Storbritannia, hadde da flere dødsfall av H1N1-influensa enn i 2009–2010.

– Du har i et intervju med Fædrelandsvennen kalt pressekonferansen i 2009 – hvor helseministeren og helsedirektøren fortalte om et livsfarlig influensavirus som kunne utslette 13.000 nordmenn – for «katastrofalt dårlig». Hvorfor var den det?

– Den var dårlig fordi tilhørerne satt igjen med det inntrykket at 13 000 nordmenn kunne dø av dette viruset. Fortsatt tror publikum at helsemyndighetene virkelig trodde dette. Våre vurderinger ved Folkehelseinstituttet denne dagen var at H1N1 var en nokså mild influensa. Dette ble bekreftet utover sommeren og høsten da det kom mer informasjon fra de tidligst rammede landene.

– I samme intervju sier du at du og dine kolleger lo av at viruset skulle være så farlig, men at du holdt tett for å være lojal mot Helsedirektoratet. Hvorfor var du så lojal?

– Vi rapporterte nesten daglig våre vurderinger til Helsedirektoratet som koordinerte håndteringen av pandemien. Det var arbeidsfordelingen. Vi forsøkte å kommunisere et mer realistisk bilde i intervjuer, men myten om de 13 000 døde hadde allerede slått rot.

– Ble dere sterkt oppfordret på noen måte av Helsedirektoratet i denne saken for å holde tett?

– Nei. Det var ikke snakk om noen konspirasjon, men at Helsedirektoratet kanskje vurderte risikobildet ved pandemien annerledes enn det vi rapporterte. Vi burde nok lagt rapportene ut på nettet fra første dag slik at folk kunne se våre risikovurderinger og grunnlaget for dem.

– Hva kan man lære av det som har skjedd til neste gang vi står overfor en mulig pandemi?

Den grunnleggende utfordringen vil være der: Sykdommen og dermed vaksinen vil være ny, og dette skaper usikkerhet. Vaksinebrosjyren fra instituttet sa at «eventuelle sjeldne bivirkninger kan bare oppdages ved alminnelig bruk av vaksinen i store befolkningsgrupper». Dette bør sies enda tydeligere neste gang.

– Du har kalt denne narkolepsi-saken for den største vaksinekatastrofen i vår tid, og sagt at det er bra at de syke får pasientskadeerstatning. Men produsenten GlaxoSmithKline – burde de også tatt et større ansvar?

– Det er bra at myndighetene følger opp med erstatning og godt helsetilbud. Det kommer stadig ny kunnskap om narkolepsi, og kanskje enda bedre behandling etter hvert. Men det er svært skuffende at GSK ikke har forsket mer på hva som var galt med Pandemrix. Firmaet har foreløpig sluppet unna erstatning, men hva med å bevilge 1 milliard kroner til globalt forskningsfond om narkolepsi?

Les hele intervjuet her:

http://www.aftenposten.no/nyheter/–Narkolepsi-kom-som-en-bombe-pa-alle-fagfolk-7254351.html