87 pasienter med erstatningskrav til Ahus

Av 18. september 2012november 24th, 2020Nyheter

Norsk pasientskadeerstatning har fått 87 krav om erstatning etter skader ved Ahus i 2011.

Av disse er 61 saker fortsatt til behandling hos Norsk pasientskadeerstatning (Npe), hvorav fem av sakene omhandler dødsfall ved Akershus universitetssykehus i fjor.

26 erstatningssaker er ferdigbehandlet, og ti av sakene fikk pasientene medhold.

Sykehuset har tidligere vært i Fylkesmannens søkelys for blant annet ni unaturlige dødsfall knyttet til bemanningsproblemer og uforsvarlig drift.

Se hele artikkelen her: https://www.abcnyheter.no/nyheter

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS har mer enn 25 års erfaring med pasientskadesaker. Vi bistår deg gjerne med å fremsette krav om erstatning etter pasientskade ved Ahus