NPE tilkjenner erstatning for narkolepsi som følge av vaksinen mot svineinfluensa

Av 8. februar 2012desember 11th, 2020Nyheter

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) tilkjenner erstatning for narkolepsi

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har nå gitt medhold i tre saker om krav på erstatning for barn i alderen 8 til 15 år som har utviklet narkolepsi etter vaksine mot svineinfluensa.  Etter en grundig vurdering har nå NPE konkludert med at pandemrixvaksine mot svineinfluensa er årsak til narkolepsi og således tilkjent erstatning.

Narkolepsi er en alvorlig kronisk sykdom. De som rammes får symptomer som økt behov for søvn og anfall med unormal søvnighet på dagtid. Mange har plager for livet, og har blitt arbeidsuføre.

NPE har så langt mottatt 86 saker som dreier seg om vaksine mot svineinfluensa. Av disse er 25 saker blitt ferdigbehandlet. Av disse igjen er det gitt avslag i hele 18 saker og kun 7 har fått medhold. I tillegg til de tre sakene med narkolepsi hos barn, har fire erstatningssøkere fått medhold for andre typer skader enn narkolepsi. Av de 61 resterende sakene som enda ikke er ferdigbehandlet, gjelder 20 saker barn under 18 år.

Fortsatt mørketall

Svineinfluensa er influensasykdom som først oppstod blant griser. I april 2009 var det et utbrudd av svineinfluensa i Mexico hvor viruset smittet over på mennesker, og raskt spredte seg over hele verden. Det offisielle navnet for svineinfluensa er idag influensavirus A (H1N1). Pandemrix er vaksinen som ble brukt under svineinfluensa utbruddet i 2009. Norske helsemyndigheter gikk ut og anbefalte befolkningen å ta Pandemrix vaksinen. Rundt 2,2 millioner nordmenn (dvs. hele 45 prosent av befolkningen!) fulgte helsemyndighetenes råd. 598 000 av disse var barn og unge under 19 år. Hvor mange av disse som har utviklet narkolepsi eller andre komplikasjoner og dermed har krav på erstatning gjenstår å se. Det er imidlertid åpenbart at antallet kan bli betydelig.

Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS har mer enn 25 års erfaring med pasientskade erstatning. Vi bistår deg gjerne med å fremsette krav om erstatning for påført narkolepsi og andre komplikasjoner etter vaksine om svineinfluensa.