Våre advokat priser

Man skal ikke være redd for å kontakte advokat. Vi gir deg tryggheten du trenger rundt advokat priser. I mange saker tilbyr vi en på forhånd avtalt fastpris. I andre saker inngås avtale om "no cure, no pay" basert bistand hvor du bare betaler salær dersom du vinner saken. Ta kontakt for uforpliktende vurdering.

Vi tilbyr forskjellige salærfastsettelsesordninger

Hos oss blir du ivaretatt, uansett hvilken prisavtale du inngår.

I de fleste saker dekker staten eller forsikringsselskapet direkte dine nødvendige advokatutgifter på lik linje med andre merutgifter som følge av skaden.

Fri rettshjelp? Rettshjelpsforsikring? Vi kan bistå deg i å avklare dine muligheter for å få dekket advokatutgiftene gjennom ulike dekningsordninger.

Er du ikke omfattet av dekningsordninger kan vi vurdere mulighetene for å tilby fastpris.

Har vi spesielt god tro på at vi vil vinne frem i saken kan vi tilby at salær bare skal betales dersom saken får et positivt utfall (No Cure-No pay).

Hvor ikke andre dekningsordninger gjelder, vil vår salærberegning normalt være knyttet til tidsforbruket i den enkelte sak avhengig av sakens art, kompleksitet og omfang. Prisen for et oppdrag vil da fastsettes ut fra den timepris som til enhver tid er gjeldende. Dersom sakens resultat skulle bli spesielt bra eller spesielt dårlig, vil vi kunne forbeholde oss retten til å justere salæret oppover eller nedover.

Har saken medført særskilte utlegg vil dette bli fakturert i tillegg til salæret.

Fri rettshjelp

Du kan ha rett til fri rettshjelp, Advokatutgiftene dekkes da av staten. Ta kontakt for å se om du oppfyller kravene.

Fastpris

Advokatutgifter bekymrer mange klienter, men vi har god erfaring med å tilby fastpris i skadesaker hvor andre prismodeller ikke kan benyttes. Fastpris innebærer at du på forhånd får en avtalt pris for hele oppdraget. Du slipper ubehagelige overraskelser, og har full kontroll på utgiftene.

No Cure, No Pay

I noen saker kan vi tilby at salær bare blir krevet hvis saken får et positivt resultat. Vinner du ikke frem vil du heller ikke bli avkrevet salær.

Timepris

I oppdrag som utføres på timebasis er salærsatsen for tiden fra 1060 til 3000 kroner eks. mva per time.